ติดต่อหน่วยงาน /

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร


กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

50 ภายในมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ถ.พหลโยธิน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02-9405958 ต่อ 203, 204

โทรสาร 02-9405959 ต่อ 203

อีเมล์ internal_audit@royalrain.go.th