ข่าวประชาสัมพันธ์

« ข่าวก่อนหน้า

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้


04 พฤษภาคม 2560 - 12:25 น.

 

วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง การประสานงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าพรุเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า การเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนเก็บกักน้ำ และการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ รองอธิบดี ด้านปฏิบัติการ และนางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดี ด้านบริหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารและผู้แทนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้แทนเหล่าทัพ และหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 Comments | Add Comments |