ข่าวประชาสัมพันธ์

« ข่าวก่อนหน้า

การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


06 มิถุนายน 2559 - 09:50 น.

การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์Comments | Add Comments |