วีดีโอ

ขั้นตอนการทำฝนหลวง
15 สิงหาคม 2560 - 11:56 น.
ฝนของพ่อ
15 สิงหาคม 2560 - 11:54 น.
ฝนหลวง
15 สิงหาคม 2560 - 11:54 น.
ฝนหลวง 1
15 สิงหาคม 2560 - 11:55 น.
ฝนหลวง 3
15 สิงหาคม 2560 - 11:56 น.