ลงนามถวายพระพร

ฝนหลวงฯ ปฏิบัติการสำเร็จ!! หลังตัดสินใจบินทำฝนสลายฝุ่นพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ทำให้มีฝนตกบริเวณอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

15 กุมภาพันธ์ 2562 - 11:43 น. (อ่านแล้ว 171 ครั้ง)
 

ฝนหลวงฯ ปฏิบัติการสำเร็จ!! หลังตัดสินใจบินทำฝนสลายฝุ่นพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง 
ทำให้มีฝนตกบริเวณอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2562) หลังจากที่ทีมงานกรมฝนหลวงฯ ได้วิเคราะห์สภาพอากาศและพบว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดสระบุรี นครสวรรค์ และในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ยังมีเกณฑ์เกินค่ามาตรฐานอยู่ในภาวะเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ประกอบกับจากผลการตรวจอากาศในช่วงบ่ายของสถานีเรดาร์ฯ ตาคลี อยู่ในเกณฑ์สามารถขึ้นปฏิบัติการได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดนครสวรรค์ จึงตัดสินใจปฏิบัติการขั้นตอนที่ 1 (ก่อเมฆ) เมื่อเวลา 13.40 น. โดยใช้สารโซเดียมคลอไรด์ 1,400 กิโลกรัม วางแนวบริเวณพื้นที่อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ภายหลังปฏิบัติการพบว่าเมฆเกิดการพัฒนาตัวได้ดีในระดับหนึ่ง ทำให้มีกลุ่มฝนเกิดขึ้นบริเวณอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และคาดหวังว่าเมฆที่เหลือจะไหลเข้าไปในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ได้ด้วย
ด้านพื้นที่ภาคเหนือที่คุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน แม้ข้อมูลการตรวจวัดสภาพอากาศในวันนี้จะไม่เอื้อต่อการปฏิบัติการ แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างประสบปัญหาเป็นวงกว้าง ประกอบกับจากการติดตามสภาพพื้นที่จริงโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศพบว่ามีกลุ่มเมฆพัฒนาตัวอยู่ตามแนวเขา ดังนั้นหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดพิษณุโลก จึงตัดสินใจขึ้นบินปฏิบัติการด้วยเครื่องบินคาซ่า 2 ลำ เมื่อเวลา 16.00 น. สำหรับภารกิจที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 ใช้สารยูเรียโปรยใต้ฐานเมฆ 500 กิโลกรัม ร่วมกับสารโซเดียมคลอไรด์โปรยเหนือยอดเมฆ 500 กิโลกรัม เพื่อเสริมให้เมฆมีความหนาแน่นมากขึ้น โดยวางแนวบริเวณแนวเขาแถบอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ภายหลังปฏิบัติการพบว่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศค่อนข้างดีขึ้น โดยคาดหวังว่าเมฆจะสามารถพัฒนาตัวและไหลเข้าไปยังพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ได้เป็นอย่างดี สำหรับภารกิจที่ 2 ของหน่วยฯ พิษณุโลก ได้ขึ้นปฏิบัติการในขั้นตอนที่ 3 โดยใช้สารยูเรียโปรยใต้ฐานเมฆ 500 กิโลกรัม ร่วมกับสารโซเดียมคลอไรด์โปรยเหนือยอดเมฆ 500 กิโลกรัม วางแนวการบินบริเวณพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ซึ่งผลการปฏิบัติการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับการรายงานว่ามีฝนตกบริเวณอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จึงช่วยคลี่คลายสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองได้ดีในระดับหนึ่ง ทั้งนี้คาดหวังว่าเมฆที่เหลือจะไหลเข้าไปในเขตอำเภอเมืองลำปางอีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงฯ จะยังคงติดตามสภาพอากาศและวางแผนการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในความพร้อมของกรมฝนหลวงฯ ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติต่างๆ โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์/เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

**************************
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
14 กุมภาพันธ์ 25620 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 21 May 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557