ลงนามถวายพระพร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครฝนหลวงประจำภาค เนื่องในวันเปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2562

28 กุมภาพันธ์ 2562 - 14:38 น. (อ่านแล้ว 79 ครั้ง)
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครฝนหลวงประจำภาค เนื่องในวันเปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เพื่อพัฒนาอาสาสมัครฝนหลวงทั้ง 5 ภูมิภาค ให้มีทักษะความรู้ด้านปฏิบัติการฝนหลวง สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง โดยสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้อย่างถูกต้องและทั่วถึง0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 21 May 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557