ลงนามถวายพระพร

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก สำรวจพื้นที่แหล่งน้ำ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

09 เมษายน 2562 - 09:15 น. (อ่านแล้ว 141 ครั้ง)
 

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ได้ทำการบินสำรวจ น้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่

อ.ขลุง อ.มะขาม จ.จันทบุรี และ อ.เขาสมิง อ.บ่อไร่ อ.เมีอง จ.ตราด โดยเฮลิคอปเตอร์เกษตร

หมายเลข 1616 จากการบิน สำรวจพบว่า ปริมาณน้ำเก็บกักไม่ถึง 50% ทำไห้มีน้ำใช้ไห้ประมาณ 1 เดือน ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา
จะมีฝนตกในพื้นที่ค่อนข้างมากก็ตาม ส่วนพื้นที่การเกษต รได้รับน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น บริมาณน้ำใน
อ่างเก็บน้ำและลำคลองต่งๆมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมา เต็มฝาย และคลองตามธรรมชาติ มีเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้น้ำเพื่อการกษตรได้อีกประมาณ 1-2เดือน
ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงกาคตะวันออก จะติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่าง
ใกล้ชิด เพื่อปรับแผพการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ จ.ตราด ต่อไป หากมีภาวะการ
ขาตแตลนน้ำเพีอคารอุปโภคบริโภค และการเกษตร1 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 18 Jun 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557