ลงนามถวายพระพร

วันที่ 8 พ.ค. 2562 นางนรีลักษณ์ วรรณสาย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง พร้อมด้วยนายมารุต ราชมณี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

08 พฤษภาคม 2562 - 17:05 น. (อ่านแล้ว 150 ครั้ง)
 

วันที่  8 พ.ค. 2562 นางนรีลักษณ์ วรรณสาย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง พร้อมด้วยนายมารุต ราชมณี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018) จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์  ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ผ่านการประเมินความพร้อมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ เว็บไซต์ (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดเมนเนม (DNS) การเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบโดเมน (DNSSEC) และ IPv6 Logo สำหรับเว็บไซต์ นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติม คือรางวัลหน่วยงานที่มีการให้บริการเว็บเซอร์วิส (Web Service) ที่รองรับ IPv6 อีกหนึ่งรางวัล ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับรางวัลเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน อันเป็นไปตามนโยบายของกรมที่มีการพัฒนาและรักษามาตรฐานในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

 0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 20 Jul 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557