ลงนามถวายพระพร

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ร้องขอรับบริการฝนหลวง

03 กรกฎาคม 2562 - 08:54 น. (อ่านแล้ว 45 ครั้ง)
 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ร้องขอรับบริการฝนหลวง ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวง และผู้แทนโรงงานน้ำตาลในพื้นที่การเกษตรอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและรับทราบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรของพืชไร่อ้อยและมันสำปะหลัง เนื่องจากประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง โดยโอกาสนี้ได้พูดคุยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับพี่น้องเกษตรกร ต่อจากนั้นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำและความต้องการน้ำของเขื่อนลำปาว เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำให้กับเขื่อนสำหรับเก็บกักน้ำในกรณีฝนทิ้งช่วงและการส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 22 Jul 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557