ลงนามถวายพระพร

แผนปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ลพบุรี ประจำวันที่ 10 กรกฏาคม 2562

10 กรกฎาคม 2562 - 13:40 น. (อ่านแล้ว 20 ครั้ง)
 

แผนปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ลพบุรี ประจำวันที่ 10 กรกฏาคม 2562

พื้นที่การเกษตร 
จ.ลพบุรี(อ.โคกเจริญ อ.สระโบสถ์ อ.ชัยบาดาล อ.ท่าหลวง อ.พัฒนานิคม)

จ.อุทัยธานี(อ.สว่างอารมณ์ อ.ทัพทัน อ.หนองฉาง อ.ห้วยคต อ.หนองขาหย่าง อ.บ้านไร่)

จ.นครสวรรค์(อ.แม่เปิน อ.แม่วงก์ อ.บรรพตพิสัย อ.ลาดยาว อ.โกรกพระ อ.ชุมแสง 
อ.ตากฟ้า อ.ตาคลี อ.ชุมตาบง)0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 22 Jul 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557