ลงนามถวายพระพร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

12 กรกฎาคม 2562 - 14:43 น. (อ่านแล้ว 49 ครั้ง)
 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมให้ข้อมูลแผนการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี 2562 โดยในขณะนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากกำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงและมีฝนตกไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่การเกษตรอาศัยน้ำฝน และกำลังขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรและประชาชน จึงได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาช่วยเหลือปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรให้น้อยที่สุด ซึ่งทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะเร่งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรอาศัยน้ำฝนที่มีอยู่กว่า 120 ล้านไร่ รวมถึงปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำให้กับเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ เพื่อให้ทางกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ชลประทานและการอุปโภคบริโภคด้วย ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับปัจจุบันกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั้งสิ้นจำนวน 11 หน่วยปฏิบัติการ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จำนวน 3 หน่วยฯ ที่ จ.เชียงใหม่ จ.ตาก และ จ.พิษณุโลก ภาคกลาง จำนวน 2 หน่วยฯ ที่ จ.ลพบุรีและ จ.กาญจนบุรี ด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 หน่วยฯ ที่ จ.ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมาและ จ.สุรินทร์ ภาคตะวันออก จำนวน 1 หน่วยฯ ที่ จ.สระแก้ว และภาคใต้ จำนวน 1 หน่วยฯ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อการปฏิบัติการอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงทำฝนให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ที่ต้องการฝน ทั้งนี้ ได้ยึดหลักการทำฝนตามตำราฝนหลวงพระราชทาน เพื่อดัดแปรสภาพอากาศให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งต้องใช้ข้อมูลประกอบการขึ้นปฏิบัติการจากค่าความชื้นสัมพัทธ์ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการฝนหลวงต้องมีมากกว่า 60% ค่าดัชนีการยกตัวของอากาศที่เหมาะสมต้องมีค่าน้อยกว่า -2.0 และค่าความเร็วลมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการฝนหลวงต้องน้อยกว่า 36 กม./ชม.0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 21 Jul 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557