ลงนามถวายพระพร

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ”

11 สิงหาคม 2562 - 22:16 น. (อ่านแล้ว 51 ครั้ง)
 

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการสืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินีในการปลูกป่าและไม้ยืนต้นเพื่อสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

โอกาสนี้ นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร และนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ และถวายรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช และการช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 25 Aug 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557