ลงนามถวายพระพร

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

05 มิถุนายน 2560 - 09:25 น. (อ่านแล้ว 376 ครั้ง)
 

            วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบรรพตพิสัย บ้านห้วยโรง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาการนายอำเภอบรรพตพิสัย ให้การต้อนรับ การจัดงานในครั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร และหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ในพื้นที่เข้าร่วมด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและช่วยเหลือเกษตรกรในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับฤดูกาล ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 18 Mar 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557

ipv6 ready