ลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560

05 มิถุนายน 2560 - 09:30 น. (อ่านแล้ว 483 ครั้ง)
 

            วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 14:00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0" ในการนี้ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วย นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ และนางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท และถวายรายงานนิทรรศการในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา..นำพาฝนหลวงพัฒนาบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน" ณ กรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 23 May 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557

ipv6 ready