ลงนามถวายพระพร

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม "ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"

30 มิถุนายน 2560 - 12:09 น. (อ่านแล้ว 391 ครั้ง)
 

          วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม "ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้บุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และพร้อมสู่การเป็น Smart officer ขององค์กร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เดชา เมฆวิลัย ที่ปรึกษาระบบงานพัสดุ กรมบัญชีกลาง ร่วมบรรยายให้ความรู้ในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเทวกุล ชั้น 6 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 24 Mar 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557

ipv6 ready