ลงนามถวายพระพร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กษ.ขอบคุณ ผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกกรม ทุกสำนักงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ในทุกระดับ ด้วยความจริงใจได้ทำงานอย่างแข็งขัน เข้มข้น เอาจริงเอาจัง

11 กรกฎาคม 2560 - 09:01 น. (อ่านแล้ว 436 ครั้ง)
 

           พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กษ. ทราบดีว่าช่วงนี้ผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกกรม ทุกสำนักงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ในทุกระดับ ได้ทำงานอย่างแข็งขัน เข้มข้น เอาจริงเอาจัง

ทั้งในส่วนโครงการ 9101ฯ ที่ต้องเร่งให้ทันเวลา ให้พี่น้องเกษตรสามารถดำเนินการโดยเร็ว เกิดผลโดยเร็ว การเตรียมการแก้ไขน้ำท่วมจากสภาพความแปรปรวนของอากาศที่ลดผลเสียหายให้น้อยที่สุด มั่นใจว่าพร้อมที่สุดในทุกปีที่ผ่านมา

ในส่วนการกำจัดหนอนมะพร้าวหัวดำ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างพร้อมกัน กำจัดให้เสร็จทั้งหมด ไม่ให้ระบาดต่อไป

ส่วนโรคระบาดในสัตว์ เกิดพื้นที่ใดตรงใด ต้องลงพื้นที่ทันที และ ได้ตรวจอย่างละเอียดมั่นใจว่าป้องกันได้ ยังต้องดูเนื้อสัตว์เถื่อนที่มาจากโรงฆ่าเถื่อน และ การลักลอบนำเข้า เพราะไม่สะอาด และ มีเชื้อโรคปนมาด้วย สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งในประเทศต่างประเทศ จนมีปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น

ในปีที่ผ่านมา มีหลายประเทศเชื่อมั่นนำเข้าเนื้อไก่ ไข่ไก่จากประเทศไทยมาก สัปดาห์ที่แล้ว ประเทศจีนเชื่อมั่นในประเทศไทยมาก ได้ขอเข้ามาชมการผลิตของประเทศไทย และ ชื่นชมมาก อยากจะนำเข้าหลายอย่างจำนวนมาก นี่คือมาตรฐานที่ทำมาอย่างจริงจัง

นมโรงเรียน อันนี้ต้องชื่นชมมาก ปีนี้ นมโรงเรียนมีมาตรฐานสูงมาก ดีกว่านมทั่วไป นอกจากนี้ ยังแก้ปัญหาการขนส่งนมที่ไม่ได้มาตรฐาน คือ แต่ก่อนนั้น นมมักจะผลิตดี แต่พอตอนขนส่ง และ ตอนเก็บที่โรงเรียน มักจะมีปัญหา ทำให้นมเสียในช่วงนี้มาก ปีนี้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ติดตามดูการขนส่งนมอย่างละเอียดตามถึงโรงเก็บไปทุกโรง อันไหนไม่ดีก็ให้แก้ไข เป็นหูเป็นตา ทำงานจริงจัง

ช่วงนี้ อียูเข้ามาตรวจแนะนำการแก้ปัญหาไอยูยู เจ้าหน้าที่กรมประมง กรมเจ้าท่า และ หน่วยอื่นๆ ทำงานหนักมา 2 ปีกว่า เพื่อยกมาตรฐานการทำประมงให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ทั้งการดูแลสัตว์น้ำให้มีปริมาณที่เหมาะสม ไม่จับมากเกินไปจนทำลายทรัพยากร และ ดูแลแรงงานประมงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ผ่านมายอมมีปัญหาที่หลากหลาย เจ้าหน้าที่/ชาวประมงต้องปรับตัวอย่างมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดมานานจากความมักง่าย ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง หากประเทศไทยสามารถก้าวผ่านจุดนี้ไปได้ จะได้รับการยอมรับ และ ขณะเดียวกัน ประเทศไทยจะมีความยั่งยืน ชาวประมงจะมีคุณภาพขีวิตที่ดี ข่วยกันนะครับ

ยังมีโครงการโคบาลบูรพา ขณะนี้เปิดรับสมัครเกษตรกรแล้ว ขณะนี้กำลังคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเจตนารมย์โครงการ คือ ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวเนื่องจากภัยแล้งปี 2559/60 ขณะนี้กำลังจัดหาพันธุ์โคเนื้อ และ แพะเนื้อ ซึ่งคัดที่มีคุณสมบัติดีที่สุด มั่นใจว่าเกษตรกรนำไปเลี้ยงแล้วได้ผล มีรายได้

ในส่วน สปก. การดำเนินการพัฒนาพื้นที่ยึดคืน เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ พร้อมหน่วยทหารข่างเข้าไปเร่งพัฒนาพื้นที่ให้มีความพร้อม หน่วยอื่นๆ เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร และ อื่นๆ ลงพื้นที่เตรียมการเสริมสร้างอาชีพให้เกษตรกร ต้องพร้อม ขณะเดียวกัน เรื่องการจัดทำกฎกระทรวงรองรับการอนุญาตใช้ที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานก็ทำงานกันทั้งวันทั้งคืนให้เสร็จทัน 3 เดือน อันนี้ เป็นเรื่องในอดีตที่รัฐบาลนี้มาแก้ไข เพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้

ไปต่อที่นโยบายข้าว เรื่องอรก คือ การติดตามข้าวที่ประมูลออกจากคลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามดูตลอดเวลา ไม่ให้ข้าววนกลับมาใช้บริโภคสำหรับคนอีก ทำให้ราคาข้าวดีขึ้น เจ้าหน้าที่ต้องทำงานหนักมาก พร้อมกับการวางรากฐาน คือ ข้าวแปลงใหญ่ ข้าวอินทรีย์ และ เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพที่ดี เจ้าหน้าทำแคมเปญส่งเสริม ชี้แจง ทำความเข้าใจ เปิดโอกาสให้เกษตรมาสมัครกันมากๆ ขณะเดียวกันมองหาช่องว่าง/ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น แก้ปัญหาล่วงหน้าไปเลย เช่น เรื่องราคา เป็นต้น มียอดเกษตรกรสมัครจำนวนมาก

งานประจำที่เป็นงานตามนโยบายที่ต้องดำเนินการ คือ การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรต่างๆ ในส่วนแปลงใหญ่ มาตรฐาน GAP เป็นต้น เจ้าหน้าที่ตรวจกันทุกวันทุกพื้นที่

ยังมีงานอื่นๆ อีก ที่คงเล่าต่อไปได้อีกหลายวันไม่รู้จักจบ คือ มิติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ที่พวกเราทุกคนร่วมสร้างให้เกิดขึ้น เป็นอนาคตของเกษตรกรไทย

อยากจะบอกกับทุกท่านว่าผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ยุคนี้ ทำงานกนักมาก เพื่อพี่น้องเกษตรกร พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กษ. ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง มีความชื่นชม ขอบคุณด้วยความจริงใจ ท่านอยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทำงาน และ ขอให้มีความสุขกับงาน ถือว่าการช่วยพี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ มีความยั่งยืน มีความภาคภูมิใจในอาชีพเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ และ ผลดีจะเกิดกับทุกคนนะครับ

 0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 16 Jul 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

ipv6 ready
นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557