ลงนามถวายพระพร

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

07 สิงหาคม 2560 - 12:25 น. (อ่านแล้ว 328 ครั้ง)
 

           วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้การจัดการความรู้ในการพัฒนาองค์กรจากประสบการณ์จริง เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของการนำการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน และสร้างวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร โดยมีคุณพรวิไล ธรรมพานิชวงค์ ผู้ชำนาญการพิเศษ และผู้จัดการ Knowledge Asset Management จากบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ร่วมบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติกิจกรรม ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 



0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |




Current date 16 Jul 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

ipv6 ready
นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557