ลงนามถวายพระพร

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 11

13 สิงหาคม 2560 - 10:21 น. (อ่านแล้ว 323 ครั้ง)
 

           วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ รองอธิบดี ด้านปฏิบัติการ นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดี ด้านบริหาร และ ดร. ไชยวัตน์ กล่ำพล หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อตรวจอากาศชั้นบน ได้รับมอบหมายจาก นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจอากาศในแต่ละวันก่อนการปฏิบัติการฝนหลวง ที่มุ่งเน้นที่จะลดค่าใช้จ่ายให้เหลือเพียง 30% ของค่าใช้จ่ายปัจจุบัน และขยายขอบเขตการตรวจอากาศให้มีรัศมีการตรวจอากาศกว้างยิ่งขึ้น และมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วย ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

 

 0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 18 Mar 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557

ipv6 ready