ลงนามถวายพระพร

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี”

17 สิงหาคม 2560 - 12:54 น. (อ่านแล้ว 355 ครั้ง)
 

           เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงสินค้า นิทรรศการ และนวัตกรรมทางการเกษตร ที่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้และประสบผลสำเร็จจากการทำการเกษตรตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2560 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ และเกษตรกรที่ทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อมุ่งหวังสร้างแรงจูงใจและยกระดับในการพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาโครงการพระราชดำริฝนหลวง ตำราฝนหลวงพระราชทาน และหน้าที่ของอาสาสมัครฝนหลวง ผ่านระบบ Augmented Reality หรือ AR เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจอีกด้วย0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 18 Jul 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

ipv6 ready
นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557