ลงนามถวายพระพร

วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้สถาบันเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

29 สิงหาคม 2560 - 10:21 น. (อ่านแล้ว 304 ครั้ง)
 

           วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้สถาบันเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบให้กับประธานสหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ อำเภอวัฒนานคร และอำเภอวังน้ำเย็น รวม ๔ สหกรณ์ พร้อมมอบบ้านจำลองและปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์อำเภอโคกสูง จำนวน ๗ ราย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้แก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนที่มาร่วมรับฟังราว ๑,๐๐๐ คน ณ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 22 Mar 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557

ipv6 ready