ลงนามถวายพระพร

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภารเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) ครั้งที่ 39

28 กันยายน 2560 - 13:11 น. (อ่านแล้ว 336 ครั้ง)
 

         วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายสุรสีห์  กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งหทัย  ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภารเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) ครั้งที่ 39 และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนกับ รัฐมนตรีจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (AMAF +3) ครั้งที่ 17 โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นร่วมประชุมเพื่อกำหนดนโยบายและทบทวนข้อตัดสินใจในด้านการเกษตรและป่าไม้ของภูมิภาคอาเซียน เช่น การพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการในปี 2561 อาทิ การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ได้แก่ มาตรฐานพืชสวนและพืชอาหารของอาเซียน มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ค่าปริมาณสารพิษตกค้าง มาตรฐานปศุสัตว์ และมาตรฐานฮาลาล เป็นต้น และ การพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบต่อยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียน + 3 ด้านอาหาร เกษตร และป่าไม้ ซึ่งภายในงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ร่วมจัดนิทรรศการฝนหลวงและได้รายงานต่อประธานฯ และผู้แทนจากต่างประเทศที่มาร่วมประชุมได้รับทราบถึงภารกิจของกรมฝนหลวงฯ  

 

 

 

 0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 18 Jul 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

ipv6 ready
นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557