ลงนามถวายพระพร

ผลการประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่ายภาพวาด ในหัวข้อ ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา

16 ตุลาคม 2560 - 09:52 น. (อ่านแล้ว 620 ครั้ง)
 

รางวัลชนะเลิศ
นายสุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์
ชื่อผลงาน : ฝนเทียมในเขื่อนของพ่อ
สถานที่ : เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
แนวความคิด : โครงการฝนหลวงจากน้ำพระทัยของพ่อหลวงไทย ทำให้พสกนิกรชาวไทย
มีน้ำกิน มีน้ำใช้ ตลอดปี

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายธรรมรัตน์ สวัสดิชัย
ชื่อผลงาน : เพิ่มปริมาณน้ำ ผืนดินชุ่มชื่นด้วยพระบารมี
สถานที่ : จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2559
แนวความคิด : ด้วยพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 สามารถคิดค้นวิธีนำน้ำจากในอากาศ ทำให้ตกลงมาเป็นฝนได้ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและความแห้งแล้ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายจามิกร ศรีคำ
ชื่อผลงาน : ฤดูฝน (หนองช้างใหญ่)
สถานที่ : อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2560
แนวความคิด : ความชุ่มฉ่ำกับสายน้ำในฤดูฝน วิถีชีวิตความพอเพียง

รางวัลชมเชย
นายนรินทร์ แสไพศาล
ชื่อผลงาน : ไร่นาอุดมสมบูรณ์เพราะได้ฝนหลวงของพ่อ
สถานที่ : ทุ่งนา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
แนวความคิด : โครงการฝนหลวงของพ่อเกิดขึ้นครั้งแรกที่ จ.นครราชสีมา เป็นโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของราษฎรและเกษตรที่ขาดแคลนน้ำ จึงนำเสนอแนวคิดโดยใช้เครื่องบินจำลองของฝนหลวงและเด็กๆ นักเรียนวิ่งเล่นในทุ่งนาที่เขียวขจี เปรียบเสมือฝนหลวงที่ช่วยทำให้ไร่ นา มีความอุดมสมบูรณ์
วันที่ถ่าย : 23 กันยายน 2560

รางวัลชมเชย
นายก่อเกียรติ จำปา
ชื่อผลงาน : ในหลวงของเรา
สถานที่ : อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
แนวความคิด : ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นบิดาแห่งฝนหลวง และเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ท่านยังทรงสอนให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีเกษตรกรรมพอเพียง เพื่อเลี้ยงชีพอย่างมีความสุข
วันที่ถ่าย : 14 พฤศจิกายน 2559

 

รางวัลชมเชย
นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์
ชื่อผลงาน : พระบิดาแห่งฝนหลวง
สถานที่ : ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ 
แนวความคิด : การปฏิบัติบัติภารกิจ ภายใต้ความเสี่ยงสูง ในการนำเครื่องบินเข้าสู่เมฆที่มีกระแสไฟฟ้าแรงสูง ที่ถือว่าทุกวินาทีมีความเสี่ยงกับชีวิตเป็นอย่างมาก
วันที่ถ่าย : 26 พฤศจิกายน 2559
 

รางวัลชมเชย
นายสัญชัย บัวทรง
ชื่อผลงาน : คลายร้อน
สถานที่ : อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
แนวความคิด : เด็กน้อยกับฝูงควายกำลังเล่นน้ำบริเวณสระน้ำ น้ำจากฟ้าที่ไหลมารวมกัน ณ ที่แห่งนี้ ให้เกิดความสมบูรณ์ของแผ่นดิน
วันที่ถ่าย : 05 เมษายน 2559

รางวัลชมเชย
นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้
ชื่อผลงาน : น้ำดี ดินดี 
สถานที่ : ต.บ้านตาด จ.อุดรธานี 
แนวความคิด : พื้นดินที่ชุมชื้น ยังมีผลต่ออีกหลายชีวิต ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
วันที่ถ่าย : 05 มิถุนายน 2560

รางวัลชมเชย
นายพิชยวัฒน์ ปรุงศักดิ์
ชื่อผลงาน : มีน้ำ มีการท่องเที่ยว 
สถานที่ : อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 
แนวความคิด : ด้วยพระบารมีจึงทำให้เกิดโครงการฝนหลวง ทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยปละช่วยเหลือชาวไทยได้หลายด้านทั้งด้าน เกษตร การดำรงชีวิต รวมถึงการท่องเที่ยว
วันที่ถ่าย : 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.07

รางวัลชมเชย
นายจามิกร ศรีคำ
ชื่อผลงาน : ทำฝนหลวง
แนวความคิด : เจ้าหน้าทีทำฝนหลวงกำลังทำการโปรยสารเคมี
สถานที่ : กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี
 

รางวัลชมเชย
นายสุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์
ชื่อผลงาน : เครื่องบินของพ่อ
แนวความคิด : เครื่องบินของพ่อ ทำการฝนเทียม เพื่อให้ความสุขแก่พสกนิกรไทย
สถานที่ : อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รางวัลชมเชย
นายเสกสรร เสาวรส
ชื่อผลงาน : เรียนรู้ฝนหลวง
แนวความคิด : “โครงการฝนหลวง” คือโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาความแห้งแล้งให้แกเกษตรกร จากพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
สถานที่ : สัปดาห์วิทยาศาสตร์ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
วันที่ถ่าย : 22 สิงหาคม 2560

รางวัลชมเชย
นายสุริยา พลละคร
ชื่อผลงาน : นาขั้นบันได
แนวความคิด : รูปแบบการเพาะปลูกบนดอยที่ทำเป็นขั้นบันได เป็นวิธีการตามแบบฉบับชาวดอย และยังเป็นวิธีการบริหารจัดการน้ำที่ได้จากฝน ต้นน้ำ ที่น่าสนใจ อีกหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ชาวเขาของพ่อหลวง
สถานที่ : ป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

รางวัลชมเชย
นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธนันท์
ชื่อผลงาน : เกษตรสมบูรณ์
แนวความคิด : น้ำถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในด้านการเกษตรเมื่อมีน้ำการเกษตรของชาวบ้านก็จะสมบูรณ์
สถานที่ : อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
วันที่ถ่าย : พศ.2560

รางวัลชมเชย
นายสุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์
ชื่อผลงาน : ฝนที่ตกอยู่ทางโน้น
แนวความคิด : โครงการฝนหลวงจากน้ะพระทัยขององค์พ่อหลวงไทย ทำให้พสกนิกรชาวไทยได้รับประโยชน์และอุดมสมบูรณ์กันถ้วนหน้า
สถานที่ : วัดดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

รางวัลชมเชย
นายจามิกร ศรีคำ
ชื่อผลงาน : ฤดูเพาะปลูก
แนวความคิด : ความชุ่มฉ่ำในฤดูฝน ฤดุกาลที่ต้องลงมือทำการเพาะปลูกนาข้าว
สถานที่ : จ.สุรินทร์

รางวัลชมเชย
นายศรายุทธ สุขเทพ
ชื่อผลงาน : เมื่อฝนมาก็ได้เวลาเพาะปลูก
แนวความคิด : การทำการเกษตรนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ น้ำ โครงการฝนหลวง ในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้นช่วยบรรเทา ปัญหาความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำ ทำให้เกษตรกรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนัก
สถานที่ : ทุ่งนาในเขต อ.เก้าเลี้ยว จ. นครสวรรค์ 
วันที่ถ่าย : 21 กันยายน 2560

รางวัลชมเชย
นายเสกสรร เสาวรส
ชื่อผลงาน : น้ำพระทัยจากฟ้า
แนวความคิด : โครงการฝนหลวง อันเกิดจากพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทีทรงคำนึงถึงประโยชน์สุขของราษฎรชาวไทยเสมอมานั้นการขนานนามของพระองค์ว่า “พระบิดาแห่งฝนหลวง” จึงเป็นการแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่จะคงอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป
สถานที่ : จ.เพชรบูรณ์ 
วันที่ถ่าย : 27 กรกฎาคม 2560

รางวัลชมเชย
นายเสกสรร เสาวรส
ชื่อผลงาน : น้ำพระทัยจากฟ้า
แนวความคิด : โครงการฝนหลวง อันเกิดจากพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทีทรงคำนึงถึงประโยชน์สุขของราษฎรชาวไทยเสมอมานั้นการขนานนามของพระองค์ว่า “พระบิดาแห่งฝนหลวง” จึงเป็นการแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่จะคงอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป
สถานที่ : จ.เพชรบูรณ์ 
วันที่ถ่าย : 27 กรกฎาคม 2560

รางวัลชมเชย
นายธันยพงศ์ จันทร์น้อย
ชื่อผลงาน : มีฝนจึงมีน้ำใช้
แนวความคิด : โครงการฝนหลวงจากน้ำพระทัยของพระองค์พ่อหลวงหลั่งไหลไปตามที่ต่างๆ ทำให้พสกนิกรชาวไทย ได้รับประโยชน์และความสมบูรณ์
สถานที่ : อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วันที่ถ่าย : 12 กรกฎาคม 2560

รางวัลชมเชย
นายยุทธนา สามล
ชื่อผลงาน กักเก็บไว้ใช้ ยามจำเป็น
แนวความคิด : หยาดฝนที่โปรยปรายลงมาจากฟากฟ้า ส่วนหนึ่งพรมลงบนนาข้าวสีเขียว อีกส่วนไหลลงสระน้ำ เพื่อเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ : อ.ลอง จ.แพร่
วันที่ถ่าย : 25 กันยายน 2560

รางวัลชมเชย
นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธนันท์
ชื่อผลงาน ฝนของพ่อ เขื่อนของพ่อ
แนวความคิด : ด้วยพระปรีชาสามารถเรื่องน้ำทั้งหารสร้างฝนและการกักเก็บน้ำทำให้ผืนแผ่นดินไทย มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเกษตรซึ่งปวงประชาชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
สถานที่ : อ่างเก็บน้ำห้วยโสมง 
วันที่ถ่าย : พ.ศ. 2560
 

รางวัลชมเชย
นายศุภชัย สีตาบุตร
ชื่อผลงาน รอยยิ้มแห่งฝนหลวง
แนวความคิด : ภาพนี้สื่อถึง เด็กที่มีรอยยิ้มจากฝนหลวง ทำให้มีความสุขในสายฝนแห่งนี้และในหลวงยังสถิตอยู่ในใจคนไทยและสายฝนแห่งนี้
สถานที่ : บ้านศาลาดอน 
วันที่ถ่าย : พ.ศ. 2560

รางวัลชมเชย
นายสุริยา พลละคร
ชื่อผลงาน : ต้นกล้า
แนวความคิด : วิถีชีวิตชาวนา ในฤดูทำนา การเพาะกล้า ซึ่งต้องพึ่งพาน้ำในปริมาณที่พอเพียงสำหนับการเพาะปลูก น้ำ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับชาวนาและเกษตรกรไทย
สถานที่ : บ้านไร่ จ.ลำปาง

รางวัลชมเชย
นายเสกสรร เสาวรส
ชื่อผลงาน : ฝนหลวง ของขวัญล้ำค่าของชาวไทย
แนวความคิด : โครงการฝนหลวง อันเกิดจากพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทีทรงคำนึงถึงประโยชน์สุขของราษฎรชาวไทยเสมอมานั้นการขนานนามของพระองค์ว่า “พระบิดาแห่งฝนหลวง” จึงเป็นการแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่จะคงอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป
สถานที่ : จ.เพชรบูรณ์
วันที่ถ่าย : 27 กรกฎาคม 2560

รางวัลชมเชย
นายสัญชัย บัวทรง
ชื่อผลงาน : สนุกสาน
แนวความคิด : น้ำจากฟ้า ไหลลงสู่แม่น้ำสายเล็กๆ ขยายกันด้วยฝายน้ำล้น คล้ายกับสวนน้ำสร้างสุข ให้กับเด็กๆ 
สถานที่ : อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
วันที่ถ่าย : 10 พฤศจิกายน 2558

 

รางวัลชมเชย
นางสุรีย์ พึ่งฉ่ำ
ชื่อผลงาน : ลองแก่งกลางสายฝน
แนวความคิด : สายน้ำและฝนที่โปรยปรายก่อให้เกิดกิจกรรมทางน้ำคือการล่องเรือยางผ่านสายน้ำที่งดงามท้ายเขื่อนขุ่นด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถานที่ : แก่งสามชั้น จ.นครนายก 
วันที่ถ่าย : 10 สิงหาคม 2559

นายพิชยวัฒน์ ปรุงศักดิ์
ชื่อผลงาน : ฤดูทำนา
แนวความคิด : ด้วยพระเมตตา – บารมี จึงทำให้ปวงชนชาวไทยบนภูเขาสูงมีน้ำใช้จากฝนหลวงและสามารถเลี้ยงชีพของตนได้
สถานที่ : บ้านปงเปียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
วันที่ถ่าย : 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.49 น.

รางวัลชมเชย
นายเสกสรร เสาวรส
ชื่อผลงาน : บำบัดทุกข์บำรุงสุข
แนวความคิด : ประเทศไทยมีสภาพสังคมเป็นสังคมเกษตรกรรม กลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศจำเป็นต้องอาศัยแหล่งน้ำ และปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอ มาหล่อเลี้ยงผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งในหลายๆเขตพื้นที่ของประเทศไทยมักประสบปัญหาขาดน้ำ ทำให้เกษตรกรเกิดความทุกข์ยากลำบากในภาวะฝนขาด
สถานที่ : จังหวัดพิจิตร
 

รางวัลชมเชย
นายสุริยา พลละคร
ชื่อผลงาน : ฝนหลวงบนฟ้า ร่วงหล่นมาเป็นสาย
แนวความคิด : ภาพถ่ายจากเครื่องบิน ขณะที่กำลังบินป่านก้อนเมฆและสายฝน ที่สื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ จากบนฟ้า สู่สายน้ำ และได้ให้ความเจริญงอกงามสู่ผืนแผ่นดิน

รางวัลชมเชย
นายสัญชัย บัวทรง
ชื่อผลงาน : รถไฟลอยฟ้า
แนวความคิด : ผืนน้ำกว้างใหญ่จากเม็ดฝนก่อให้เกิดอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกับเส้นทางรถไฟลอยฟ้า 
สถานที่ : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี 
วันที่ถ่าย : 19 กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลชมเชย
นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธนันท์
ชื่อผลงาน น้ำสมบูรณ์สร้างชีวิต
แนวความคิด : ฝนที่ลงมาอย่างหนักได้เพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนจนเต็ม ทำให้หมู่ปลาที่อาศัยอยู่ในเขื่อนหนีตามน้ำธรรมชาติทำให้ชาวบ้านได้หาเลี้ยงชีพ
สถานที่ : เขื่อนสียัด 
วันที่ถ่าย : พ.ศ. 2560

รางวัลชมเชย
นายโกสินทร์ สุขุม
ชื่อผลงาน ปฏิบัติภารกิจ
แนวความคิด : การปฏิบัติภารกิจ ภายใต้ความเสี่ยงสูง ในการนำเครื่องบอนเข้าสู่เมฆที่มีกระแสไฟฟ้าแรงสูง ที่ถือว่าทุกวินาทีมีความเสี่ยงกับชีวิตอย่างมาก
วันที่ถ่าย : 8 กันยายน 2559

 

 0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 16 Dec 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

ipv6 ready
นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557