ลงนามถวายพระพร

ผลการประกวดภาพวาด ระดับมัธยมศึกษา โครงการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ในหัวข้อฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา

16 ตุลาคม 2560 - 10:54 น. (อ่านแล้ว 4768 ครั้ง)
 

รางวัลชนะเลิศ

นางสาวจุฑามาศ รัตนะพิบูลย์กุล
ม. 5 โรงเรียนบ้านบึง มนูญวิทยาคาร
จ. ชลบุรี

ชื่อผลงาน : ก่อเกิด 

แนวความคิด : ภาพของข้าพเจ้า ต้องการสื่อถึงจุดเริ่มต้นของโครงการฝนหลวงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จไปยังภาคอีสาน แล้วพบกับสภาพปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำของประชาชนที่ทำให้ได้รับความเดือดร้อน จึงทรงคิดค้นโครงการฝนหลวงขึ้นเพื่อมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนของพระองค์ ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความห่วงใยราษฎรมาโดยตลอด คอยดูแลทุกข์สุขให้กับประชาชน ทำให้คนไทยทุกคนรักในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดไป และจะเป็นในหลวงที่อยู่ในใจคนไทยตลอดไป

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ญ.จันทกานต์ จันทรโกมล
ม. 3 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี

ชื่อผลงาน : พลิกผืนดินด้วยฝนหลวง 

แนวความคิด : ผลงานของข้าพเจ้า ต้องการสื่อถึงทฤษฎีฝนหลวงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงคิดค้นขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา เปลี่ยนผืนดินที่แห้งแล้งให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำใช้ในการทำไร่ ทำนา, สวน มีความสุขร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมี
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวชาลิสา เกียรติศิริ
ม. 5 โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง จ.ราชบุรี

ชื่อผลงาน : จารึกไว้ชั่วนิรันดร 

แนวความคิด : หนังใหญ่เป็นการละเล่นพื้นบ้านของราชบุรี เพื่อเป็นการจารึกไว้ในความทรงจำตราบนานเท่านานในโครงการฝนหลวง ที่พระองค์ท่านได้ทำให้แผ่นดินไทย จากดินที่แห้งแล้งจนอุดมสมบูรณ์ได้ ก็เป็นเพราะพระองค์ท่านทรงพระราชทานทุกอย่าง ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนได้กินดีอยู่ดีอย่างร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมี

รางวัลชมเชย

นางสาวณัฐพร ศรียาภรณ์
ม.5 โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร

ชื่อผลงาน : เครื่องบินแห่งความหวัง 

แนวความคิด : ข้าพเจ้าเลือกที่จะวาดภาพมุมบนของทางภาคอีสาน ที่ประสบภัยแห้งแล้งอย่างมากในบางปี ท่านจึงสร้างฝนหลวงขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแห้งแล้ง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม ท่านก็ทำให้ประชาชนโดยไม่คำนึงถึงเวลาจะมืดจะดึกดื่นแค่ไหน ถ้าประชาชนเดือดร้อน พระองค์ก็จะมีรับสั่งให้ดำเนินการเพื่อประชาชนของพระองค์ทันที

นางสาววลัยลักษณ์ ปิ่นทอง
ม. 4 โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร 

ชื่อผลงาน : เทวดาที่มีลมหายใจ 

แนวความคิด : ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดี มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากท่านทรงเห็นถึงความทุกข์ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง ด้วยพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ก่อให้เกิดโครงการฝนหลวงขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชน ให้มีน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค ส่งผลให้ประชาชนมีผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่แห้งขอดให้เต็ม ให้ต้นไม้ในป่าได้เขียวชอุ่ม เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นดิน เราโชคดีที่เกิดเป็นคนดี

นายเอ็ม จันทรกุล
ม.3 โรงเรียนศิลปะแทนคุณ จ.สิงห์บุรี 

ชื่อผลงาน : หยาดฝนของพ่อ เพื่อประชาเป็นสุข 

แนวความคิด : ข้าพเจ้ามีความรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาของในหลวงที่ท่านได้พระราชทานฝนหลวง เพื่อทำให้ครอบครัวของข้าพเจ้ารอดพ้นจากสภาวะการขาดแคลนน้ำในยามแล้ง ครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสุขในการทำอาชีพเกษตร มีฐานะความเป็นอยู่พอกินพอใช้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

นายทวีพงษ์ อดกันทา
ม.6 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จ.ลำปาง

ชื่อผลงาน : ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา

แนวคิด : ไม่ว่าจะบนผืนแผ่นดินไทยบริเวณใด น้ำพระทัยของพ่อหลวงก็ยังชุ่มไปด้วยน้ำฝนที่ทำให้คนไทยทั้งชาติได้มีน้ำใช้ เหมือนกับบ้านที่อยู่ในชนบทที่แห้งแล้ง แต่ยังคงมีน้ำใช้ไปตลอดด้วยฝนหลวงของเรา

ด.ญ.บุษรา สุดรอด
ม.2 โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร

ชื่อผลงาน : มหัศจรรย์ผู้สร้างฝน 

แนวความคิด : โครงการฝนหลวง บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำกิน น้ำใช้ พื้นที่เกษตรกรรมได้ผลผลิตอันเนื่องจากโครงการของท่าน

 

นายโสภณัฐ สังพาลี
ม. 4 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี

ชื่อผลงาน : ฝนหลวงกับกาลเวลา 

แนวความคิด : ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานฝนหลวงให้กับปวงชนชาวไทยในยามที่ฝนแล้งขาดแคลนน้ำ แหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ตลอดจนสรรพสิ่งที่มีชีวิตต้องใช้น้ำ ฝนหลวงของพระองค์เปรียบเสมือนเทวดามาโปรดในทุกเวลานาที พวกเราชาวไทยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่เปรียบมิได้ แม้เวลาผ่านไป ฝนหลวงของพระองค์ท่านก็ยังอยู่คู่คนไทยตลอดไปนานเท่านา

ด.ญ.วารินทร์ สุระเกรียงศักดิ์
ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กทม.

ชื่อผลงาน : ฝนแห่งน้ำพระทัยสู่ใจประชา

แนวความคิด : โครงการฝนหลวง ซึ่งเป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้เหล่าพสกนิกรชาวไทยร่มเย็นเป็นสุข ด้วยหยาดฝนแห่งน้ำพระทัยของพระองค์ จึงทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์งดงามสงบสุขใต้ร่มเงาพระบารมีแห่งภูมิพล

นางสาวสันนิภา อนุกูล
ม.4 โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร

ชื่อผลงาน : น้ำพระทัยไม่เคยลดหลั่น กลั่นเป็นฝน 

แนวความคิด : ข้าพเจ้าเลือกที่จะวาดลายไทย เป็นวิถีชีวิตของประชาชนไทยที่กำลังดำรงชีพอย่างมีความสุข เพราะมีฝนหลวงของพระองค์ท่าน จึงทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในภาพ และความสุขของประชาชน

นางสาวนรินทิพย์ สมร
ม.3 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์

ชื่อผลงาน : ฝนหลวง หยาดทิพย์ ชโลมไทย 

แนวความคิด : ฝนหลวงของในหลวงของเรา เปรียบเสมือนหยาดทิพย์ที่ชโลมใจปวงชนชาวไทยให้ชุ่มชื่น ปราศจากทุกข์ มีรอยยิ้ม มีความสุขทั่วผืนแผ่นดิน

นายกฤษฎา ทองรักษา
ม. 4 โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร

ชื่อผลงาน : จากพื้นฟ้าสู่นาดิน 

แนวความคิด : ประเทศไทยเป็นชาติแห่งการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนาข้าว เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร มีทั้งน้ำและดิน แต่หลายปีผ่านมา สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไป ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ผืนน้ำแห้งเหือดหาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีแนวคิดริเริ่ม เพื่อใช้แก้ไขความเดือดร้อนด้วยการทำฝนเทียม ซึ่งประสบผลเป็นอย่างดี จึงนำเมล็ดข้าวที่เติบโตมาด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ท่าน มาเรียงร้อยเป็นเรื่องราว เพื่อแสดงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย

 

 0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 16 Dec 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

ipv6 ready
นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557