ลงนามถวายพระพร

ผลการประกวดภาพวาด ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป โครงการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ในหัวข้อฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา

16 ตุลาคม 2560 - 11:07 น. (อ่านแล้ว 2902 ครั้ง)
 

รางวัลชนะเลิศ

นายจักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ
อาชีพค้าขาย ปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จ.เชียงใหม่ 

ชื่อผลงาน :ฝนจากฟ้ามหาราช 

แนวความคิด : พระราชดำริและพระอัจฉริยภาพด้านการทำฝนหลวง เป็นโครงการที่ดีที่สุด และเก่งที่สุดโครงการหนึ่งขององค์ในหลวง รัชกาลที่ 9 จนเป็นที่ยอมรับและชื่นชมทั่วทั้งโลก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

นายณธารา รุ่งวงษ์
ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อผลงาน : ฟ้าหลวง 

แนวความคิด : ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดห้วงความรู้สึกภายในจิตใต้สำนึกที่ดีที่มีต่อในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ ความมีเมตตาบารมีของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดมา จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายคมสันต์ พรประไพ
ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

ชื่อผลงาน : น้ำพระทัยหยาดจากฟ้า 

แนวความคิด : การสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อบรรเทาความแห้งแล้ง การขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรของพสกนิกรชาวไทย
 

นายอภิเดช ศีริบุรี
อาชีพ อิสระ 

ชื่อผลงาน : ฝนของพ่อ 

แนวความคิด : ฝนแห่งน้ำพระทัยของพ่อ หลั่งไหลรดผืนแผ่นที่แห้งแล้ง ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ไปทั่วทุกถิ่น ประชาชนมีกิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขบนผืนแผ่นดินทองของพ่อ

นายณัฐวุฒิ ชุ่มพรมราช
อาชีพรับจ้าง
ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ชื่อผลงาน : ฟ้าหลังฝน 

แนวความคิด : หยาดเหงื่อของพ่อที่ไหลหลั่ง เปรียบดั่งเม็ดฝนที่หลั่งไห
ก่อเกิดความสุขทั่วพื้นดินไทย ชุ่มฉ่ำได้ใต้ร่มพระบารมี

นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณ
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

ชื่อผลงาน : ฝนทองของผืนดินตามพระราชดำริ 

แนวความคิด : ข้าพเจ้าต้องการสื่อถึงสายฝนที่มีค่าดั่งทองที่หยาดลงมายังผืนดินที่แห้งแล้ง โดยการใช้โทนสีน้ำตาล ความหมายคือ ผืนดินที่แห้งแล้ง สีทองคือสายฝน ลายกรอบเป็นลายน้ำ สายน้ำที่ไหลเชื่อมต่อกัน

 

นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรี
อาชีพครู

ชื่อผลงาน : รอยยิ้มของพ่อ 

แนวความคิด : ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวคิด “การทำฝน” เพื่อให้ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน และชาวบ้านอย่างเราๆ ได้มีน้ำกิน น้ำใช้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ครอบครัวก็มีความสุข ทำให้พ่อหลวงมีรอยยิ้ม

นายจตุพล สีทา
ปี 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ชื่อผลงาน : เทวราชาผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

แนวความคิด : ตลอดการปกครอง รัชกาลที่ 9 ทรงมีความห่วงใยประชาชน พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาความยากจนตลอดมา ทรงแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง การทำฝนหลวง และโครงการอื่นๆ เพื่อประชาชนชาวไทย

นายตนุพล เอนอ่อน
ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อผลงาน : ฝนทองของพ่อหลวง 
แนวความคิด : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความเป็นห่วงสภาพความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย ทรงมีพระราชดำริส่วนพระองค์ เพื่อสร้างฝนเทียมเพื่อบรรเทาปัญหาความแห้งแล้ง การขาดแคลนน้ำในการเกษตร จากข้อความดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าจึงได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน และความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย

นายตุลยวัต บุณยะหุตานนท์
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน

ชื่อผลงาน : ปราชญ์แห่งแผ่นดิน 

แนวความคิด : ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ พระราชดำริโครงการฝนหลวง สามารถช่วยบรรเทาทุกข์ราษฎรช่วงฝนแล้ง พืชผลทางการเกษตรกลับงอกงามอีกครั้ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากพระผู้เป็นนักปราชญ์แห่งแผ่นดิน

นายธนาวุฒิ สมอุดร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี 3 

ชื่อผลงาน : ฝนหลวง 

แนวความคิด : ข้าพเจ้าต้องการสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของทุ่งนา เพราะเมื่อประเทศชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านมีอยู่มีกิน ความสุขประชาชนก็คือ ความสุขของพระองค์ท่านเช่นกัน

นายสุทธิพงศ์ วรแก้วเมือง
อาชีพรับจ้าง
ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

ชื่อผลงาน : ฝนหลวงน้ำพระทัยต่อปวงชน 

แนวความคิด : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยประชาชนของท่าน เช่น เรื่องของความเดือดร้อนเรื่องน้ำ พระองค์ทรงแก้ปัญหา โดยเกิดโครงการต่างๆ หนึ่งในนั้น คือ โครงการฝนหลวง ที่ทำให้ชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นตามวิถีชีวิตของเขา

นายจรัญ บุญประเดิม
อาชีพ ศิลปินอิสระ
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงาน : ฝนหลวงฉ่ำเย็น เพื่อปวงประชา 

แนวความคิด : ครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎร เมื่อ พ.ศ. 2498 ทรงได้รับทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎร ที่ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร ด้วยพระเนตรที่กว้างไกล และพระอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์ ทรงคิดค้นและทดลอง จนเกิดโครงการฝนหลวงบรรเทาทุกข์ และทำให้คนไทยมีฝนหลวงจนถึงทุกวันนี้0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 16 Dec 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

ipv6 ready
นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557