ลงนามถวายพระพร

วันที่ 22 ตุลาคม 2560 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

23 ตุลาคม 2560 - 12:30 น. (อ่านแล้ว 346 ครั้ง)
 

            เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 26 ตุลาคม 2560 โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รวมใจอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมให้ปวงชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงงานหนักตลอดการครองราชย์ 70 ปี ตลอดจนเป็นการทดแทนบุญคุณของบุพการี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 59 คน และหน่วยงานอื่นๆ รวมนักเรียน นักศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 276 คน ซึ่งผู้อุปสมบทในครั้งนี้ จะได้รับการฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม จริยธรรม โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เป็นพระวิทยากรให้การอบรม ระหว่างวันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2560 ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 

 

 0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 19 Oct 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

ipv6 ready
นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557