ลงนามถวายพระพร

วันที่ 25 มกราคม 2561 วันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 5 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาแสดงความยินดีและอำนวยพรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

26 มกราคม 2561 - 14:28 น. (อ่านแล้ว 380 ครั้ง)
 

วันที่ 25 มกราคม 2561 วันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 5 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาแสดงความยินดีและอำนวยพรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยในช่วงเช้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และรูปเหมือน ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีด้วย โอกาสนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ กับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความร่วมมือด้านวิชาการและการบิน, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การพยากรณ์สภาพอากาศด้วยข้อมูลการตรวจอากาศชั้นบน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การวิจัยและบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นการนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและครบวัฏจักรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ำบนฟ้าและน้ำผิวดิน จากนั้นในช่วงบ่าย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ประกาศเจตจำนง “ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานของแผ่นดิน” รวมถึงมีการเสวนาวิชาการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ มีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในโอกาสนี้ด้วย

 

 

 0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 23 Feb 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557