ลงนามถวายพระพร

วันที่ 31 มกราคม 2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

31 มกราคม 2561 - 19:42 น. (อ่านแล้ว 190 ครั้ง)
 

วันที่ 31 มกราคม 2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง และติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์พระราชาสู่ระดับสากล โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้การต้อนรับ0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 23 May 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557

ipv6 ready