ลงนามถวายพระพร

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรลงพื้นที่แนะนำ ติดตามการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

03 มีนาคม 2561 - 11:19 น. (อ่านแล้ว 74 ครั้ง)
 

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แนะนำ ติดตามการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ พร้อมแนะนำการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร โดยรับผิดชอบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรของจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีการประชุมนัดแรกกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ในชุดคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด (Chief of Operation) และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานฯ ระดับอำเภอ (Operation Team) โอกาสนี้ ได้เข้าพบ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขอข้อแนะนำ และขอทราบแนวนโยบายด้านการเกษตรของจังหวัดนครสวรรค์ ก่อนประชุมร่วมดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 18 Mar 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557

ipv6 ready