ลงนามถวายพระพร

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานประชุมเพื่อติดตาม แนะนำ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรระดับจังหวัด

05 มีนาคม 2561 - 16:46 น. (อ่านแล้ว 281 ครั้ง)
 

วัันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.30 น. นายสุรสีห์  กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  เป็นประธานประชุมเพื่อติดตาม  แนะนำ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรระดับจังหวัด  ร่วมกับข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดอุทัยธานี  ณ  ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม)  ซึ่งเป็นคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) ทั้งนี้  การประชุมดังกล่าวได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการลงพื้นที่ประชุม เพื่อติดตามและ แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร  ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนวางแผนการผลิตโดยเกษตรกร  ความต้องการของตลาดภายในและภายนอกจังหวัดเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร  รวมทั้งงานนโยบายที่สำคัญตามของกระทรวงเกษตรฯ ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี  ในโอกาสนี้  ได้เข้าพบ นายไมตรี  ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งรับมอบหมายจากผู้ว่าราชการอุทัยธานี   เพื่อขอทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการเกษตรของจังหวัดอุทัยธานี ก่อนเข้าสู่การประชุมเป็นลำดับแรกด้วย

 0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 16 Dec 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

ipv6 ready
นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557