ลงนามถวายพระพร

วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนายสรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 และส่วนกลาง เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากพาณิชย์จังหวัด ที่ปรึกษาภาคประชาชน ของจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี

09 มีนาคม 2561 - 17:34 น. (อ่านแล้ว 49 ครั้ง)
 

วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนายสรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 และส่วนกลาง เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากพาณิชย์จังหวัด ที่ปรึกษาภาคประชาชน ของจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตาม แนะนำ การดำเนินงานตามโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตาม แนะนำการดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้กลไกตลาดนำการผลิต รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ที่ดำเนินการโดยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ด้วย ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด (Chief of Operation) และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานฯ ระดับอำเภอ (Operation Team) เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและร่วมกันหาแนวทางการดำเนินการผลิตสินค้าเกษตร โดยใช้กลไกตลาดนำการผลิตด้วย โอกาสนี้ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อขอทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ก่อนเข้าสู่การประชุมในโอกาสแรกด้วย

 0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 18 Mar 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557

ipv6 ready