ลงนามถวายพระพร

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับกองทัพอากาศ การปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงของการเกิดลูกเห็บในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2561

28 มีนาคม 2561 - 16:01 น. (อ่านแล้ว 65 ครั้ง)
 

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับกองทัพอากาศ การปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงของการเกิดลูกเห็บในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นภารกิจที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมกับกองทัพอากาศในการปฏิบัติภารกิจบรรเทาสภาวะภัยแล้งและการเกิดพายุลูกเห็บ โดยใช้เครื่องบิน Super King Air ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติภารกิจด้วยเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆเย็นเพิ่มแกนผลึกน้ำแข็งให้มากกว่าปกติ เพื่อช่วยลดโอกาสในการเกิดลูกเห็บ และใช้เครื่องบินอัลฟ่าเจ็ทที่มีสมรรถนะสูงและมีความเร็วในการเข้าถึงเป้าหมายของกองทัพอากาศ โจมตีด้วยพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์เร่งกระบวนการทางธรรมชาติทำให้ผลึกน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นเม็ดน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงและลดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ โอกาสนี้ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บังคับการกองบิน 41 หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 20 Apr 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557

ipv6 ready