ลงนามถวายพระพร

วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนายปนิธิ เสมอวงษ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง และนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งของพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

29 มีนาคม 2561 - 15:10 น. (อ่านแล้ว 329 ครั้ง)
 

วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนายปนิธิ เสมอวงษ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง และนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งของพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ มะม่วง ลำไย แคนตาลูป และมันสำปะหลัง ที่กำลังประสบกับปัญหาดังกล่าว เนื่องจากเป็นบริเวณพื้นที่อับฝน ฝนตกน้อย และไม่มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน

โดยได้สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือทันที หากมีสภาพอากาศเอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ควบคู่กับการศึกษาวิจัย เพื่อวิเคราะห์สภาพอากาศในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงให้กับพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนด้วย โอกาสนี้ นายเศรษฐวุฒิ คำมูล ปลัดอำเภอดอยหล่อ นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค เกษตรอำเภอดอยหล่อ ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 25 Mar 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557