ลงนามถวายพระพร

วันที่14 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายรังสรรค์ บุศเมือง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (After Action Review :AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2561

14 มิถุนายน 2561 - 15:05 น. (อ่านแล้ว 341 ครั้ง)
 

วันที่14 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายรังสรรค์ บุศเมือง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (After Action Review :AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2561ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรค์ของแต่ละหน่วยงานที่มีส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปาง,เชียงราย,แม่ฮ่องสอน, น่าน,แพร่, พะเยา, ตาก, ซึ่งในปี2561 พบว่าดัชนีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในพื้นที่มีค่าลดลงจากปีก่อน โดยในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้นำเสนอสรุปผลการปฏิบัติการบรรเทาปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2561 และข้อจำกัดต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมทราบในโอกาสนี้ด้วย

 

 

 0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 24 Feb 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557