ลงนามถวายพระพร

วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครราชสีมา

24 สิงหาคม 2561 - 13:40 น. (อ่านแล้ว 316 ครั้ง)
 

วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครราชสีมา โดยวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้น ภายใต้โครงการ "ปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" ณ บริเวณโรงงานน้ำตาลสระบุรี จำกัด ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ภายในโครงการดังกล่าว นายสุรสีห์ กิตติมณฑล ประธานในพิธี นายอำเภอวังม่วง นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสักสระบุรี ผู้แทนโรงงานน้ำตาล สระบุรี จำกัด และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 บริเวณสวนสุขภาพโรงงาน น้ำตาลสระบุรี พร้อมมอบกล้าไม้ 3 ชนิด ได้แก่ ยางนา จำนวน 200 ต้น มะค่าโมง จำนวน 200 ต้น และประดู่ จำนวน 200 ต้น รวม 600 ต้น ให้แก่ประชาชนในชุมชน นักเรียน และผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่ นำไปปลูกในบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยหรือบริเวณไร่นาของตนเอง เพื่อช่วยสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่จะเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีโอกาสสำเร็จมากขึ้น

จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรีและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำแผนการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ำที่ยังมีความต้องการน้ำบริเวณพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ที่เกิดฝนทิ้งช่วง ซึ่งทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครราชสีมา ติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ให้พร้อมสำหรับปฏิบัติการช่วยเหลือได้ทุกเมื่อช่วงที่มีสภาพอากาศเหมาะสม

และในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล ร่วมกิจกรรมการปั้นเมล็ดพันธุ์พืช ภายในกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับกองทัพภาคที่ 2 โดย พล.ต. ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการมั่นคงภายในภาค 2 ผู้แทนกองทัพภาคที่ 2 ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม สำหรับเสม็ดพันธุ์พืชที่นำมาปั้น มี 2 ชนิด ได้แก่ มะค่าแต้ จำนวน 100 กิโลกรัม และมะขามป้อม จำนวน 5 กิโลกรัม ซึ่งเป็นพืชที่เหมาะสมกับป่าในท้องถิ่นโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ ทั้งนี้ เมล็ดพันธุ์พืชที่ปั้น กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะนำไปโปรยในอากาศหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละภารกิจ บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นจุดที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานอุทยานในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่และฟื้นฟูป่าในแหล่งอุทานยาน ช่วยสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่จะเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีโอกาสสำเร็จมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 20 Jul 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557