ลงนามถวายพระพร

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม

13 กรกฎาคม 2558 - 14:05 น. (อ่านแล้ว 491 ครั้ง)

 

ปีงบประมาณ 2560

  • รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม  >> 

 

 

 

ปีงบประมาณ 2559

  • รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม  >> Download

  • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม  >> Download

 

ปีงบประมาณ 2558

  • รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม  >> Download

  • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม  >> Download6,431 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 24 Mar 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557

ipv6 ready