ลงนามถวายพระพร

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก” และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อนโยบายของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเกี่ยวกับความจำเป็นในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์

20 ธันวาคม 2561 - 13:02 น. (อ่านแล้ว 213 ครั้ง)
 

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก” และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อนโยบายของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเกี่ยวกับความจำเป็นในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนข่าว การใช้ภาษาและการให้สัมภาษณ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการผลิตข่าวอย่างมืออาชีพ เป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ อันจะก่อให้เกิดการสร้างและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้มีความเข้มแข็ง สามารถสานต่อภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ณ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 25 Jun 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557