ลงนามถวายพระพร

ฝนหลวงเดินหน้า จัดประชุมปรับปรุงทบทวนมาตรฐานการบินปฏิบัติการ วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปรับปรุงทบทวนมาตรฐานการบินปฏิบัติการฝนหลวง

07 มกราคม 2562 - 13:52 น. (อ่านแล้ว 144 ครั้ง)
 

ฝนหลวงเดินหน้า จัดประชุมปรับปรุงทบทวนมาตรฐานการบินปฏิบัติการ

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปรับปรุงทบทวนมาตรฐานการบินปฏิบัติการฝนหลวง พร้อมด้วย นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงฯ ด้านบริหาร นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงฯ ด้านปฏิบัติการ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมด้วย โดยกองบริหารการบินเกษตร ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการบินปฏิบัติการให้มีความทันสมัย ครอบคลุมการปฏิบัติการบินทุกด้านของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงมาตรฐานการบินปฏิบัติการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป 
ซึ่งมีผู้เข้าประชุมเป็นนักบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 69 คน 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเทวกุล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรุงเทพมหานคร0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 25 Jun 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557