ลงนามถวายพระพร

วันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 08.45 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดทำ AFTER ACTION REVIEW ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการฝนหลวง

28 มกราคม 2562 - 08:56 น. (อ่านแล้ว 229 ครั้ง)
 

วันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 08.45 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดทำ AFTER ACTION REVIEW ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของกรมฯ ได้ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติการฝนหลวง ความแตกต่างของสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติการที่เป็นเลิศผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานวิจัย เพื่อยกระดับให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีขีดความสามารถที่สูงขึ้น พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเทวกุล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |
Current date 22 Aug 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557