ลงนามถวายพระพร

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เข้าร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง ในวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร อ.แม่สะเรียง จ.แม่งฮ่องสอน
- 13 มิ.ย 2562
(อ่านแล้ว 10 ครั้ง)

ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
- 30 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 45 ครั้ง)

ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- 29 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 39 ครั้ง)

ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
- 28 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 60 ครั้ง)

ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
- 27 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 45 ครั้ง)

ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
- 24 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 37 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง บินสำรวจพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง บินสำรวจพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง บินสำรวจพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี
- 23 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 46 ครั้ง)

ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2019
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2019
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2019
- 23 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 40 ครั้ง)

ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
- 22 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 47 ครั้ง)

โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาตร์พระราชาและพระราชินี
โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาตร์พระราชาและพระราชินี
โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาตร์พระราชาและพระราชินีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีเป้าหมายจำนวนต้นไม้ที่จะปลูก คือ 799,910 ต้น ระยะเวลาการของดำเนินการ เริ่มจาก เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2562
- 21 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 46 ครั้ง)

ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
- 21 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 64 ครั้ง)

ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- 17 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 47 ครั้ง)

ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
- 16 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 45 ครั้ง)

ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
- 15 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 44 ครั้ง)

วันที่  8 พ.ค. 2562 นางนรีลักษณ์ วรรณสาย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง พร้อมด้วยนายมารุต ราชมณี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 8 พ.ค. 2562 นางนรีลักษณ์ วรรณสาย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง พร้อมด้วยนายมารุต ราชมณี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 8 พ.ค. 2562 นางนรีลักษณ์ วรรณสาย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง พร้อมด้วยนายมารุต ราชมณี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำ
- 08 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 116 ครั้ง)


ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก สำรวจพื้นที่แหล่งน้ำ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก สำรวจพื้นที่แหล่งน้ำ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ได้ทำการบินสำรวจ น้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ อ.ขลุง อ.มะขาม จ.จันทบุรี และ อ.เขาสมิง อ.บ่อไร่ อ.เมีอง จ.ตราด โดยเฮลิคอปเตอร์เกษตร หมายเลข 1616 จากการบิน สำรวจพบว่า ปริมาณน้ำเก็บกักไม่ถึง 50% ทำไห้มีน้ำใช้ไห้ประมาณ 1 เดือน ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีฝนตกในพื้นที่ค่อนข้
- 09 เม.ย 2562
(อ่านแล้ว 141 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง ขั้นตอนการทำฝนหลวง และการขอรับบริการฝนหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง ขั้นตอนการทำฝนหลวง และการขอรับบริการฝนหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง ขั้นตอนการทำฝนหลวง และการขอรับบริการฝนหลวง ในโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฎษฎีใหม่ ถวายในหลวง " ณ ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
- 29 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 142 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก เข้ารวมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก เข้ารวมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก เข้ารวมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2562 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- 29 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 140 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง ขั้นตอนการทำฝนหลวง และการขอรับบริการฝนหลวง ในโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฎษฎีใหม่ ถวายในหลวง " ณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
- 28 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 146 ครั้ง)
Current date 18 Jun 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557