ลงนามถวายพระพร

ข่าวประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ  ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562 อีก 4 หน่วยปฎิบัติการ ติดตามสภาพอากาศ
- 21 ส.ค. 2562
(อ่านแล้ว 12 ครั้ง)

แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ  ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2562 อีก 4 หน่วยปฎิบัติการ ติดตามสภาพอากาศ
- 17 ส.ค. 2562
(อ่านแล้ว 35 ครั้ง)


แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ  ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2562 อีก 8 หน่วยปฎิบัติการ ติดตามสภาพอากาศ
- 16 ส.ค. 2562
(อ่านแล้ว 13 ครั้ง)


แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ  ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2562 อีก 4 หน่วยปฎิบัติการ ติดตามสภาพอากาศ
- 15 ส.ค. 2562
(อ่านแล้ว 40 ครั้ง)แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ  ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2562 อีก 5 หน่วยปฎิบัติการ ติดตามสภาพอากาศ
- 14 ส.ค. 2562
(อ่านแล้ว 20 ครั้ง)แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ  ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2562 อีก 8 หน่วยปฎิบัติการ ติดตามสภาพอากาศ
- 13 ส.ค. 2562
(อ่านแล้ว 39 ครั้ง)


แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ  ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2562 อีก 6 หน่วยปฎิบัติการ ติดตามสภาพอากาศ
- 12 ส.ค. 2562
(อ่านแล้ว 16 ครั้ง)

Current date 22 Aug 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557