ลงนามถวายพระพร

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก สำรวจพื้นที่แหล่งน้ำ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก สำรวจพื้นที่แหล่งน้ำ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ได้ทำการบินสำรวจ น้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ อ.ขลุง อ.มะขาม จ.จันทบุรี และ อ.เขาสมิง อ.บ่อไร่ อ.เมีอง จ.ตราด โดยเฮลิคอปเตอร์เกษตร หมายเลข 1616 จากการบิน สำรวจพบว่า ปริมาณน้ำเก็บกักไม่ถึง 50% ทำไห้มีน้ำใช้ไห้ประมาณ 1 เดือน ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีฝนตกในพื้นที่ค่อนข้
- 09 เม.ย 2562
(อ่านแล้ว 28 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง ขั้นตอนการทำฝนหลวง และการขอรับบริการฝนหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง ขั้นตอนการทำฝนหลวง และการขอรับบริการฝนหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง ขั้นตอนการทำฝนหลวง และการขอรับบริการฝนหลวง ในโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฎษฎีใหม่ ถวายในหลวง " ณ ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
- 29 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 48 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก เข้ารวมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก เข้ารวมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก เข้ารวมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2562 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- 29 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 50 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง ขั้นตอนการทำฝนหลวง และการขอรับบริการฝนหลวง ในโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฎษฎีใหม่ ถวายในหลวง " ณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
- 28 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 67 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ เข้ารวมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่2/2562
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ เข้ารวมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่2/2562
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ เข้ารวมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่2/2562 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร การปฏิบัติการฝนหลวง และการขอรับบริการฝนหลวง ณ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ต.กระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
- 27 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 43 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บินสำรวจสถานการณ์น้ำและพื้นที่การเกษตรบริเวณ จ.นครราชสีมา (ตอนล่าง)
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บินสำรวจสถานการณ์น้ำและพื้นที่การเกษตรบริเวณ จ.นครราชสีมา (ตอนล่าง)
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บินสำรวจสถานการณ์น้ำและพื้นที่การเกษตรบริเวณ จ.นครราชสีมา (ตอนล่าง)
- 27 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 56 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บินสำรวจติดตามสถานการณ์และพื้นที่การเกษตร จ.ชัยภูมิ
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บินสำรวจติดตามสถานการณ์และพื้นที่การเกษตร จ.ชัยภูมิ
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บินสำรวจติดตามสถานการณ์และพื้นที่การเกษตร จ.ชัยภูมิ
- 25 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 44 ครั้ง)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xian Jiaotong University)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 จำนวน 3 ทุน คุณสมบัติ 1. กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษ
- 25 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 52 ครั้ง)
ผลปฏิบัติการฝนหลวงสลายฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงสลายฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ผลปฏิบัติการฝนหลวงสลายฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.บุรีรัมย์ (พุทไธสง) นครราชสีมา (เมืองยาง)ภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ จ.จันทบุรี(ขลุง เมือง ท่าใหม่ มะขาม โป่งน้ำร้อน เขา
- 18 ก.พ. 2562
(อ่านแล้ว 136 ครั้ง)

ฝนหลวงฯ ปฏิบัติการสำเร็จ!! หลังตัดสินใจบินทำฝนสลายฝุ่นพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง  ทำให้มีฝนตกบริเวณอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ฝนหลวงฯ ปฏิบัติการสำเร็จ!! หลังตัดสินใจบินทำฝนสลายฝุ่นพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ทำให้มีฝนตกบริเวณอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ฝนหลวงฯ ปฏิบัติการสำเร็จ!! หลังตัดสินใจบินทำฝนสลายฝุ่นพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางทำให้มีฝนตกบริเวณอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันนี้ (14 กุมภาพันธ
- 15 ก.พ. 2562
(อ่านแล้ว 134 ครั้ง)


ชี้แจงกรณีเฮลิคอปเตอร์ฝนหลวงประสบเหตุเสียการทรงตัวขณะฝึกบินทบทวน
ชี้แจงกรณีเฮลิคอปเตอร์ฝนหลวงประสบเหตุเสียการทรงตัวขณะฝึกบินทบทวน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยถึงกรณีเฮลิคอปเตอร์ตกที่สนามบินนครสวรรค์ เมื่อเวลา 14.30 น. (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562) ว่า ตามปกติแล้วในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงของการปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี เนื่องจากเป็นช่วงที่สภาพอากาศยังไม่เข้าเ
- 07 ก.พ. 2562
(อ่านแล้ว 313 ครั้ง)


ฝนหลวง บินเลี้ยงเมฆต่อบ่ายนี้ ! 2 หน่วยเคลื่อนที่เร็ว เร่งปฏิบัติการเลี้ยงเมฆอย่างต่อเนื่อง
ฝนหลวง บินเลี้ยงเมฆต่อบ่ายนี้ ! 2 หน่วยเคลื่อนที่เร็ว เร่งปฏิบัติการเลี้ยงเมฆอย่างต่อเนื่อง
ฝนหลวง บินเลี้ยงเมฆต่อบ่ายนี้ !2 หน่วยเคลื่อนที่เร็ว เร่งปฏิบัติการเลี้ยงเมฆอย่างต่อเนื่อง- บริเวณทิศตะวันตก อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ถึง ทิศใต้ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี- บริเวณ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ถึง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
- 01 ก.พ. 2562
(อ่านแล้ว 198 ครั้ง)ฝนหลวง เดินหน้าบินทำฝน สลายฝุ่น!!
ฝนหลวง เดินหน้าบินทำฝน สลายฝุ่น!!
- 30 ม.ค. 2562
(อ่านแล้ว 255 ครั้ง)
Current date 22 Apr 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557