ลงนามถวายพระพร

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝนหลวงฯ ประสาน 2 หน่วยปฏิบัติการ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเขตอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
ฝนหลวงฯ ประสาน 2 หน่วยปฏิบัติการ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเขตอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
ฝนหลวงฯ ประสาน 2 หน่วยปฏิบัติการ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเขตอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
- 24 ส.ค. 2561
(อ่านแล้ว 167 ครั้ง)

“ตาพระยา” พลิกฟื้น หลังฝนหลวงฯ ระดมเข้าปฏิบัติภารกิจ
“ตาพระยา” พลิกฟื้น หลังฝนหลวงฯ ระดมเข้าปฏิบัติภารกิจ
ตาพระยา พลิกฟื้น หลังฝนหลวงฯ ระดมเข้าปฏิบัติภารกิจ
- 24 ส.ค. 2561
(อ่านแล้ว 183 ครั้ง)

ฝนหลวงฯ ช่วยพื้นที่เกษตรร้องขอฝนอีก 13 จังหวัด หลังยังขาดแคลนน้ำทำการเพาะปลูกจากภาวะฝนทิ้งช่วง
ฝนหลวงฯ ช่วยพื้นที่เกษตรร้องขอฝนอีก 13 จังหวัด หลังยังขาดแคลนน้ำทำการเพาะปลูกจากภาวะฝนทิ้งช่วง
ฝนหลวงฯ ช่วยพื้นที่เกษตรร้องขอฝนอีก 13 จังหวัดหลังยังขาดแคลนน้ำทำการเพาะปลูกจากภาวะฝนทิ้งช่วง
- 21 ส.ค. 2561
(อ่านแล้ว 242 ครั้ง)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ''ฝนหลวง ศาสตร์พระราชา"เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์กติกาและใบสมัครได้ ตามลิงก์ด้านล่าง หลักเกณฑ์กติกาประกวดภาพถ่าย หลักเกณฑ์กติกาประกวดภาพวาด ใบสมัครการประกวดภาพถ่าย ใบสมัครการประ
- 02 ส.ค. 2561
(อ่านแล้ว 4419 ครั้ง)

“ ฝนหลวงแรก ที่หนองตะกู “
“ ฝนหลวงแรก ที่หนองตะกู “
ฝนหลวงแรก ที่หนองตะกู
- 24 ก.ค. 2561
(อ่านแล้ว 321 ครั้ง)

ฝนหลวงฯ ไม่หยุดปฏิบัติการในฤดูฝน ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ฝนตกไม่ทั่วถึงในทุกภูมิภาค
ฝนหลวงฯ ไม่หยุดปฏิบัติการในฤดูฝน ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ฝนตกไม่ทั่วถึงในทุกภูมิภาค
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและลุ่มรับน้ำ ที่ต้องการน้ำ เนื่องจากฝนตามฤดูกาลยังตกไม่ทั่วถึงในบางพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและ ความต้องการน้ำของเกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งช่วยเหลือทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติภารกิจ!! วันที่ 15 มิถุนายน
- 15 มิ.ย 2561
(อ่านแล้ว 442 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
- 25 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 297 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
- 25 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 323 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจำงันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจำงันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจำงันที่ 24 พฤษภาคม 2561
- 25 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 289 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
- 25 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 310 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
- 25 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 247 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
- 24 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 210 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
- 24 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 168 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
- 24 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 109 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
- 24 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 113 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
- 24 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 117 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
- 23 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 122 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
- 23 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 108 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
- 23 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 112 ครั้ง)
Current date 15 Dec 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

ipv6 ready
นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557