ลงนามถวายพระพร

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการตัดสินการประกวดภาพวาด ในโครงการประกวดภาพถ่ายภาพวาด
ผลการตัดสินการประกวดภาพวาด ในโครงการประกวดภาพถ่ายภาพวาด "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา" ระดับอุดมศึกษา-ประชาชนทั่วไป
ชนะเลิศนายรัตน ไวยะราบุตรชื่อผลงาน ฝนผลวงเพื่อวิถีไทอีสานเทคนิค สีอะคริลิค รองชนะเลิศอันดับ1นายศุภชัย นาทีชัยชนะชื่อผลงาน น้ำคือชีวิตเทคนิค สีอะคริลิค รองชนะเลิศอันดับ2นายณรงชัย สิทธิวัฒนาพรชื่อผลงาน ฝนหลวงศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเทคนิค สีอะคริลิค ชมเชยนางการัณยภาส ใจทองชื่อผลงาน
- 27 ต.ค. 2561
(อ่านแล้ว 419 ครั้ง)

ผลการตัดสินการประกวดภาพวาด ในโครงการประกวดภาพถ่ายภาพวาด
ผลการตัดสินการประกวดภาพวาด ในโครงการประกวดภาพถ่ายภาพวาด "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา" ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศนายวรรณรัตน์ รักพรมชื่อผลงาน : สืบ(สาส์น)ศาสตร์พระราชาเทคนิค : สีโปสเตอร์ รองชนะเลิศอันดับ 1นางสาวจุฑามาศ รัตนะพิบูลย์ชื่อผลงาน : สายใยจากพ่อเทคนิค : สีโปสเตอร์ + ตัดกระดาษ รองชนะเลิศอันดับ2นายอนันต์ วงษ์ศิลป์ชื่อผลงาน : แรงบันดาลใจจากพ่อเทคนิค : สีโปสเตอร์ ชมเชยนายปวิช ชัยสิรวัชชื่อผลงา
- 27 ต.ค. 2561
(อ่านแล้ว 360 ครั้ง)

ผลการตัดสินการประกวดภาพวาด ในโครงการประกวดภาพถ่ายภาพวาด
ผลการตัดสินการประกวดภาพวาด ในโครงการประกวดภาพถ่ายภาพวาด "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา" ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศเด็กหญิงณัฐณิชา แก้วจันทร์ทองชื่อผลงาน : เครื่องบินแห่งความหวังเทคนิค : สีโปสเตอร์แนวความคิด : ฝนหลวงเป็นโครงการอีกอย่างหนึ่งของในหลวงรัชกาลที่9 พระองค์ทำทุกอย่างเพื่อให้ราษฎรมีความสุขมีน้ำกินและน้ำใช้ในการเกษตร หนูจำนำภาพนี้มาทำเป็นผลงานจิตรกรรม รองชนะเลิศอันดับ1เด็กชายคฤณน์ รัตนรั
- 27 ต.ค. 2561
(อ่านแล้ว 327 ครั้ง)

ผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่ายภาพวาด
ผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่ายภาพวาด " ฝนหลวง ศาสตร์พระราชา" ประจำปี 2561 ประเภทนักเรียน-นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศนายณัฐชนน ไชยต๊ะชื่อผลงาน : "น้ำสมบูรณ์ หล่อเลี้ยงชีวิต "สถานที่ : อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายแนวความคิด : จากหยาดสายฝน รวมเป็นแหล่งน้ำ หล่อเลี้ยงเกษตร สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ชุมชน รองชนะเลิศอันดับ1นายธนวัฒน์ ทองจันทร์ชื่อผลงาน : "นากก "สถานที่ : ตำบลบางสะเก้า จังหวัดจันท
- 27 ต.ค. 2561
(อ่านแล้ว 246 ครั้ง)

ผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่ายภาพวาด
ผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่ายภาพวาด " ฝนหลวง ศาสตร์พระราชา" ประจำปี 2561 ประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศนายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์ชื่อผลงาน : "ฝนหลวง มหัศจรรย์ศาสตร์พระราชา "สถานที่ : อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่แนวความคิด : ความอุดมสมบูรณ์แห่งสายฝนที่โปรยปรายมาชโลมหล่อเลี้ยงก่อเกิดทรัพยากรมีค่ามหาศาล ภาพนี้สื่อถึง ฝนหลวงมหัศจรรย์แห่งศาสตร์พระราชา ความงดงามของสายฝน ที่ตกกระทบทอแสงอาทิตย
- 27 ต.ค. 2561
(อ่านแล้ว 354 ครั้ง)

Royal Rainmaking Department extends the rainmaking operation to support farmers.
Royal Rainmaking Department extends the rainmaking operation to support farmers.
- 25 ต.ค. 2561
(อ่านแล้ว 111 ครั้ง)บินสำรวจพื้นที่จังหวัดชัยถูมิ
บินสำรวจพื้นที่จังหวัดชัยถูมิ
- 25 ต.ค. 2561
(อ่านแล้ว 91 ครั้ง)


Current date 25 Mar 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 2 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557