ลงนามถวายพระพร

ข่าวประชาสัมพันธ์


อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าบันทึกเทปในรายการ ข้าพระบาท LIGHTNING TALK  ตอนที่9
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าบันทึกเทปในรายการ ข้าพระบาท LIGHTNING TALK ตอนที่9
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าบันทึกเทปในรายการ ข้าพระบาท LIGHTNING TALK ตอนที่9 "ฝนหลวงจากพระอัจฉริยภาพของ ร. 9 กับการสนองพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือพระชาชน" ทางช่อง 3 Family ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 ดำเนินรายการโดยคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่
- 06 ก.พ. 2560
(อ่านแล้ว 233 ครั้ง)

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบนโยบายแก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิทยาศาสตร์ฝนหลวงเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบนโยบายแก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิทยาศาสตร์ฝนหลวงเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบนโยบายแก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิทยาศาสตร์ฝนหลวงเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ โดยความร่วมมือระหว่าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การหมาชน) วันที
- 06 ก.พ. 2560
(อ่านแล้ว 278 ครั้ง)นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 15.30 น. นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "Fonluang Smart Office รุ่นที่ 1" เพื่อพัฒนาเตรียมความพร้อมบุคลากรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าสู่ "ฝนหลวง 4.0" และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าฝึกอบรมในครั้งนี้ด้ว
- 28 ม.ค. 2560
(อ่านแล้ว 235 ครั้ง)

วันที่ 26 ม.ค. 2560 เวลา 08:40 น. นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
วันที่ 26 ม.ค. 2560 เวลา 08:40 น. นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "Fonluang Smart Office รุ่นที่ 1"
วันที่ 26 ม.ค. 2560 เวลา 08:40 น. นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "Fonluang Smart Office รุ่นที่ 1" เพื่อพัฒนาเตรียมความพร้อมบุคลากรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าสู่ "ฝนหลวง 4.0" ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 ม.
- 26 ม.ค. 2560
(อ่านแล้ว 291 ครั้ง)

วันที่ 25 มกราคม 2560 วันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 4 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 25 มกราคม 2560 วันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 4 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 25 มกราคม 2560 วันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 4 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำโดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี ในการนี้ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝ
- 26 ม.ค. 2560
(อ่านแล้ว 304 ครั้ง)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดการประชุม
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดการประชุม "รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี"
วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดการประชุม "รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี" โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน อาสาสมัครฝนหลวง และเกษตรกร เข้าร่วมประชุมรับฟังและแล
- 26 ม.ค. 2560
(อ่านแล้ว 221 ครั้ง)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ รองอธิบดีฯ ด้านบริหาร มอบอุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโดยรอบกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- 20 ม.ค. 2560
(อ่านแล้ว 261 ครั้ง)


พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 16 มกราคม 2569 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานักวิทยาศาสตร์ฝนหลวง เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ" โดยความร่วมมือระหว่าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ระห
- 16 ม.ค. 2560
(อ่านแล้ว 331 ครั้ง)

กรมฝนหลวงลงพื้นที่่งส่งเสบียงอาหารแห้งและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
กรมฝนหลวงลงพื้นที่่งส่งเสบียงอาหารแห้งและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วันที่ 12 มกราคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำเฮลิคอปเตอร์ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อปฏิบัติภารกิจส่งเสบียงอาหารแห้งและน้ำดื่ม ให้กับประชาชนและเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยที่บ้านหน้าเจ้า หมู่ 7 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
- 12 ม.ค. 2560
(อ่านแล้ว 247 ครั้ง)3กรมจับมือเพิ่มป่าต้นน้ำ1.3หมื่นไร่
3กรมจับมือเพิ่มป่าต้นน้ำ1.3หมื่นไร่
เมื่อวันที่ 6 ม.ค.พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานร่วมพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณต่อโครงการพระราชดำริฝนหลวง และเปิดโครงการความร่วมมืออาร์ยกกำลัง3 เพื่อการบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำอย่างบูรณาการ เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำในโครงการเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ระหว่างกรมฝนหลวงและกา
- 09 ม.ค. 2560
(อ่านแล้ว 219 ครั้ง)

รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ "ฝนหลวง ... The One รุ่นที่ 4"
วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ "ฝนหลวง ... The One รุ่นที่ 4" เพื่อสร้างความพร้อมในการปรับเปลี่ยนมุมมองในการขับเคลื่อนกรมฝน หลวงและการบินเกษตรให้พร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2560 ณ โรงแรมรอ
- 09 ม.ค. 2560
(อ่านแล้ว 262 ครั้ง)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ จำนวน 60 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักกราช 2560
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ จำนวน 60 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักกราช 2560
วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ จำนวน 60 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใ
- 05 ม.ค. 2560
(อ่านแล้ว 210 ครั้ง)

29 ธันวาคม วันสายรุ้ง
29 ธันวาคม วันสายรุ้ง
- 29 ธ.ค. 2559
(อ่านแล้ว 231 ครั้ง)

กรมฝนหลวงฯชวนเที่ยวไทยตามรอยพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9
กรมฝนหลวงฯชวนเที่ยวไทยตามรอยพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.-12 ม.ค.2560 กรมฝนหลวงฯชวนเที่ยวไทยตามรอยพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมหอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง ใน 5 จังหวัด เช่นสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย
- 26 ธ.ค. 2559
(อ่านแล้ว 658 ครั้ง)

รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังเข้ารับตำแหน่ง
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังเข้ารับตำแหน่ง
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30น. นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ ทำพิธีกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร
- 22 ธ.ค. 2559
(อ่านแล้ว 312 ครั้ง)
Current date 19 Nov 2560 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557