ลงนามถวายพระพร

ข่าวประชาสัมพันธ์ประธานอาสาสมัครฝนหลวงพร้อมทั้งตัวแทน  เข้าพบอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อแสดงความยินดีที่เข้ารับตำแหน่ง และรายงานผลการดำเนินงาน
ประธานอาสาสมัครฝนหลวงพร้อมทั้งตัวแทน เข้าพบอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อแสดงความยินดีที่เข้ารับตำแหน่ง และรายงานผลการดำเนินงาน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ประธานอาสาสมัครฝนหลวงพร้อมทั้งตัวแทนอาสาสมัครในแต่ละภาค เข้าพบอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อแสดงความยินดีที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรม และรายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในปี2559 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานตามภา
- 16 ก.พ. 2560
(อ่านแล้ว 308 ครั้ง)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมองค์การ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมองค์การ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมองค์การ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระหว่างวันที่ 1 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอ
- 08 ก.พ. 2560
(อ่านแล้ว 335 ครั้ง)


อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าบันทึกเทปในรายการ ข้าพระบาท LIGHTNING TALK  ตอนที่9
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าบันทึกเทปในรายการ ข้าพระบาท LIGHTNING TALK ตอนที่9
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าบันทึกเทปในรายการ ข้าพระบาท LIGHTNING TALK ตอนที่9 "ฝนหลวงจากพระอัจฉริยภาพของ ร. 9 กับการสนองพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือพระชาชน" ทางช่อง 3 Family ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 ดำเนินรายการโดยคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่
- 06 ก.พ. 2560
(อ่านแล้ว 309 ครั้ง)

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบนโยบายแก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิทยาศาสตร์ฝนหลวงเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบนโยบายแก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิทยาศาสตร์ฝนหลวงเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบนโยบายแก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิทยาศาสตร์ฝนหลวงเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ โดยความร่วมมือระหว่าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การหมาชน) วันที
- 06 ก.พ. 2560
(อ่านแล้ว 346 ครั้ง)นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 15.30 น. นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "Fonluang Smart Office รุ่นที่ 1" เพื่อพัฒนาเตรียมความพร้อมบุคลากรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าสู่ "ฝนหลวง 4.0" และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าฝึกอบรมในครั้งนี้ด้ว
- 28 ม.ค. 2560
(อ่านแล้ว 298 ครั้ง)

วันที่ 26 ม.ค. 2560 เวลา 08:40 น. นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
วันที่ 26 ม.ค. 2560 เวลา 08:40 น. นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "Fonluang Smart Office รุ่นที่ 1"
วันที่ 26 ม.ค. 2560 เวลา 08:40 น. นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "Fonluang Smart Office รุ่นที่ 1" เพื่อพัฒนาเตรียมความพร้อมบุคลากรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าสู่ "ฝนหลวง 4.0" ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 ม.
- 26 ม.ค. 2560
(อ่านแล้ว 338 ครั้ง)

วันที่ 25 มกราคม 2560 วันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 4 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 25 มกราคม 2560 วันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 4 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 25 มกราคม 2560 วันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 4 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำโดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี ในการนี้ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝ
- 26 ม.ค. 2560
(อ่านแล้ว 363 ครั้ง)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดการประชุม
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดการประชุม "รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี"
วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดการประชุม "รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี" โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน อาสาสมัครฝนหลวง และเกษตรกร เข้าร่วมประชุมรับฟังและแล
- 26 ม.ค. 2560
(อ่านแล้ว 260 ครั้ง)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ รองอธิบดีฯ ด้านบริหาร มอบอุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโดยรอบกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- 20 ม.ค. 2560
(อ่านแล้ว 308 ครั้ง)


พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 16 มกราคม 2569 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานักวิทยาศาสตร์ฝนหลวง เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ" โดยความร่วมมือระหว่าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ระห
- 16 ม.ค. 2560
(อ่านแล้ว 386 ครั้ง)

กรมฝนหลวงลงพื้นที่่งส่งเสบียงอาหารแห้งและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
กรมฝนหลวงลงพื้นที่่งส่งเสบียงอาหารแห้งและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วันที่ 12 มกราคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำเฮลิคอปเตอร์ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อปฏิบัติภารกิจส่งเสบียงอาหารแห้งและน้ำดื่ม ให้กับประชาชนและเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยที่บ้านหน้าเจ้า หมู่ 7 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
- 12 ม.ค. 2560
(อ่านแล้ว 307 ครั้ง)3กรมจับมือเพิ่มป่าต้นน้ำ1.3หมื่นไร่
3กรมจับมือเพิ่มป่าต้นน้ำ1.3หมื่นไร่
เมื่อวันที่ 6 ม.ค.พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานร่วมพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณต่อโครงการพระราชดำริฝนหลวง และเปิดโครงการความร่วมมืออาร์ยกกำลัง3 เพื่อการบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำอย่างบูรณาการ เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำในโครงการเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ระหว่างกรมฝนหลวงและกา
- 09 ม.ค. 2560
(อ่านแล้ว 256 ครั้ง)

รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ "ฝนหลวง ... The One รุ่นที่ 4"
วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ "ฝนหลวง ... The One รุ่นที่ 4" เพื่อสร้างความพร้อมในการปรับเปลี่ยนมุมมองในการขับเคลื่อนกรมฝน หลวงและการบินเกษตรให้พร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2560 ณ โรงแรมรอ
- 09 ม.ค. 2560
(อ่านแล้ว 292 ครั้ง)
Current date 21 Jan 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557