ลงนามถวายพระพร

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการประกวดภาพถ่าย
โครงการประกวดภาพถ่าย
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมส่งภาพถ่ายแห่งความประทับใจในโครงการพระราชดำริฝนหลวง ภายใต้โครงการประกวดภาพถ่าย "๖๐ ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาของแผ่นดิน" โดยเปิดรับภาพตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒๕ตุลาคม ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทร. ๐๒-๙๔๐๕๙๕๘ ต่อ ๑๑๐ สามารถดาวน์โ
- 17 ส.ค. 2558
(อ่านแล้ว 237033 ครั้ง)รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา โครงการ
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา โครงการ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมบูธจัดแสดงนิทรรศการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
- 05 ส.ค. 2558
(อ่านแล้ว 21111 ครั้ง)

รับรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ให้การสนับสนุนปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
รับรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ให้การสนับสนุนปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ให้การสนับสนุนปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
- 22 ก.ค. 2558
(อ่านแล้ว 305 ครั้ง)

นายพรชัย ทองยิ่งสกุล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร
นายพรชัย ทองยิ่งสกุล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน พัสดุ และวินัยข้าราชการพลเรือน"
นายพรชัย ทองยิ่งสกุล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน พัสดุ และวินัยข้าราชการพลเรือน" อบรมระหว่างวันที่ 21- 22 กรกฎาคม 2558 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และให้เกิดความเข้าใจที่เป็นแนวทางเดียวกันในเรื่องเกี่ยวก
- 22 ก.ค. 2558
(อ่านแล้ว 20486 ครั้ง)

รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมชมการสาธิตระบบอากาศยานไร้คนขับ ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมชมการสาธิตระบบอากาศยานไร้คนขับ ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาโครงการวิจัยอากาศยานไร้คนขับ ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมคณะเข้าร่วมชมการสาธิต ณ ศูนย์การทหารราบ
- 16 ก.ค. 2558
(อ่านแล้ว 453 ครั้ง)


ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ถวายรายงานการปฏิบัติการฝนหลวง แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558
ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ถวายรายงานการปฏิบัติการฝนหลวง แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558
นายทวี กาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ถวายรายงานการปฏิบัติการฝนหลวง แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามเสด็จ ณ บูธจัดแสดงนิทรร
- 08 ก.ค. 2558
(อ่านแล้ว 454 ครั้ง)

รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในงาน
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในงาน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" ณ กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นายพรชัย ทองยิ่งสกุล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี บริเวณบูธจัดแสดงนิทรรศการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โครงการ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ในงาน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" ณ กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งงานจัดระห
- 08 มิ.ย 2558
(อ่านแล้ว 19576 ครั้ง)

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงลพบุรีพร้อมลงพื้นที่ ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงลพบุรีพร้อมลงพื้นที่ ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สนามบินกองบิน 2 จังหวัดลพบุรี ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่เกษตรกรรมและเขื่อนต่างๆ ในเขตภาคกลางที่กำลังประสบภัยแล้ง เพื่อมอบนโยบายและเร่งรัดการปฏิบัติการฝนหลวงให้สามารถแ
- 31 พ.ค. 2558
(อ่านแล้ว 20113 ครั้ง)

นายพรชัย ทองยิ่งสกุล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
นายพรชัย ทองยิ่งสกุล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร 2558"
นายพรชัย ทองยิ่งสกุล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร 2558" โดยมี รมช.กษ. นายอำนวย ปะติเส เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ กรมวิชาการเกษตร และงานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2558 นี้
- 22 พ.ค. 2558
(อ่านแล้ว 735 ครั้ง)

คณะผู้แทนกระทรวงคมนาคมของรัฐกาตาร์ดเข้าพบ นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
คณะผู้แทนกระทรวงคมนาคมของรัฐกาตาร์ดเข้าพบ นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. คณะผู้แทนกระทรวงคมนาคมของรัฐกาตาร์ นำโดย Sheikh Hamad bin Ghanem Al-Thani (Member of Qatar Ruling Family) สมาชิกราชวงศ์ที่กำลังครองราชย์ของกาตาร์ เข้าพบนายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และผู้บริหารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมหารือความเ
- 22 พ.ค. 2558
(อ่านแล้ว 19548 ครั้ง)

อย่าลืมติดตามชมรายการกบนอกกะลา ตอน ยุทธการยับยั้งลูกเห็บ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 นี้ เวลา 20.30 น.
ปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งลูกเห็บ คืออะไร หน่วยงานที่น้อยคนนักที่จะรู้จัก หาคำตอบได้ในรายการกบนอกกะลา ตอน ยุทธการยับยั้งลูกเห็บ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 นี้ เวลา 20.30 น.หรือหลังรายการคืนความสุขฯ ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี,MCOT HD ช่อง 30 เคเบิลและจานดาวเทียม ช่อง 40 อย่าพลาดนะค่ะ ขอขอบคุณวิดีโอ
- 19 พ.ค. 2558
(อ่านแล้ว 20424 ครั้ง)

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และ วันเกษตรกร ปี 2558
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และ วันเกษตรกร ปี 2558
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และ วันเกษตรกร ปี 2558 วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ฤกษ์ไถหว่านระหว่างเวลา 08.19 - 08.59 น. สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ ของพิธีได้ที่ www.moac.go.th
- 11 พ.ค. 2558
(อ่านแล้ว 579 ครั้ง)


กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการโครงการเทิดพระเกียรติ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการโครงการเทิดพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" กรมพัฒนาที่ดิน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการโครงการเทิดพระเกียรติ"ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ภายใต้ชื่องาน ดินอุดม น้ำสมบูรณ์ ด้วยพระบารมี ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างวันที่ 27-29 เม.ย 2558 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
- 01 พ.ค. 2558
(อ่านแล้ว 842 ครั้ง)

อาจารย์และนักศึกษา จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี  ศึกษาดูงาน ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
อาจารย์และนักศึกษา จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ศึกษาดูงาน ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป เกี่ยวกับภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ เครื่องมือที่ใช้วัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยา การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อใช้ในการเกษตร การใ
- 23 เม.ย 2558
(อ่านแล้ว 20000 ครั้ง)

นิทรรศการในงาน
นิทรรศการในงาน "เกษตรกรร่วมใจสนองงาน เกษตรกรประชาชนปลูกไม้ผล 6 ล้านต้นในครัวเรือน"
นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมบูธจัดแสดงนิทรรศการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในงาน "กระทรวงเกษตรร่วมใจสนองงาน เกษตรกรประชาชนปลูกไม้ผล 6 ล้านต้นในครัวเรือน" ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา
- 08 เม.ย 2558
(อ่านแล้ว 19990 ครั้ง)

Current date 24 Sep 2560 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557