ลงนามถวายพระพร

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
- 09 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 128 ครั้ง)

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
- 09 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 141 ครั้ง)

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
- 08 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 197 ครั้ง)

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2561
ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2561
ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2561
- 07 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 144 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2561
- 07 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 142 ครั้ง)

ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2561
ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2561
ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2561
- 07 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 148 ครั้ง)

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
- 07 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 105 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
- 07 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 119 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
- 07 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 268 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
- 04 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 220 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
- 04 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 124 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
- 04 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 118 ครั้ง)

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
- 04 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 120 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
- 03 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 111 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
- 03 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 118 ครั้ง)

ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
- 03 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 98 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2561
- 02 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 221 ครั้ง)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
- 02 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 100 ครั้ง)

ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
- 02 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 115 ครั้ง)

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า! กรมฝนหลวงฯ ช่วยพื้นที่การเกษตร จ.สุรินทร์
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า! กรมฝนหลวงฯ ช่วยพื้นที่การเกษตร จ.สุรินทร์
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า! กรมฝนหลวงฯ ช่วยพื้นที่การเกษตร จ.สุรินทร์ ตามการร้องขอ โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่การเกษตรที่กำลังเก็บเกี่ยว
- 01 พ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 211 ครั้ง)
Current date 15 Dec 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

ipv6 ready
นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557