ลงนามถวายพระพร

ข่าวประชาสัมพันธ์


รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา โครงการ
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา โครงการ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมบูธจัดแสดงนิทรรศการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
- 05 ส.ค. 2558
(อ่านแล้ว 21494 ครั้ง)

รับรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ให้การสนับสนุนปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
รับรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ให้การสนับสนุนปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ให้การสนับสนุนปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
- 22 ก.ค. 2558
(อ่านแล้ว 375 ครั้ง)

นายพรชัย ทองยิ่งสกุล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร
นายพรชัย ทองยิ่งสกุล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน พัสดุ และวินัยข้าราชการพลเรือน"
นายพรชัย ทองยิ่งสกุล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน พัสดุ และวินัยข้าราชการพลเรือน" อบรมระหว่างวันที่ 21- 22 กรกฎาคม 2558 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และให้เกิดความเข้าใจที่เป็นแนวทางเดียวกันในเรื่องเกี่ยวก
- 22 ก.ค. 2558
(อ่านแล้ว 20629 ครั้ง)

รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมชมการสาธิตระบบอากาศยานไร้คนขับ ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมชมการสาธิตระบบอากาศยานไร้คนขับ ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาโครงการวิจัยอากาศยานไร้คนขับ ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมคณะเข้าร่วมชมการสาธิต ณ ศูนย์การทหารราบ
- 16 ก.ค. 2558
(อ่านแล้ว 519 ครั้ง)


ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ถวายรายงานการปฏิบัติการฝนหลวง แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558
ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ถวายรายงานการปฏิบัติการฝนหลวง แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558
นายทวี กาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ถวายรายงานการปฏิบัติการฝนหลวง แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามเสด็จ ณ บูธจัดแสดงนิทรร
- 08 ก.ค. 2558
(อ่านแล้ว 532 ครั้ง)

รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในงาน
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในงาน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" ณ กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นายพรชัย ทองยิ่งสกุล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี บริเวณบูธจัดแสดงนิทรรศการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โครงการ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ในงาน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" ณ กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งงานจัดระห
- 08 มิ.ย 2558
(อ่านแล้ว 19650 ครั้ง)

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงลพบุรีพร้อมลงพื้นที่ ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงลพบุรีพร้อมลงพื้นที่ ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สนามบินกองบิน 2 จังหวัดลพบุรี ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่เกษตรกรรมและเขื่อนต่างๆ ในเขตภาคกลางที่กำลังประสบภัยแล้ง เพื่อมอบนโยบายและเร่งรัดการปฏิบัติการฝนหลวงให้สามารถแ
- 31 พ.ค. 2558
(อ่านแล้ว 20250 ครั้ง)

นายพรชัย ทองยิ่งสกุล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
นายพรชัย ทองยิ่งสกุล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร 2558"
นายพรชัย ทองยิ่งสกุล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร 2558" โดยมี รมช.กษ. นายอำนวย ปะติเส เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ กรมวิชาการเกษตร และงานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2558 นี้
- 22 พ.ค. 2558
(อ่านแล้ว 829 ครั้ง)

คณะผู้แทนกระทรวงคมนาคมของรัฐกาตาร์ดเข้าพบ นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
คณะผู้แทนกระทรวงคมนาคมของรัฐกาตาร์ดเข้าพบ นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. คณะผู้แทนกระทรวงคมนาคมของรัฐกาตาร์ นำโดย Sheikh Hamad bin Ghanem Al-Thani (Member of Qatar Ruling Family) สมาชิกราชวงศ์ที่กำลังครองราชย์ของกาตาร์ เข้าพบนายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และผู้บริหารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมหารือความเ
- 22 พ.ค. 2558
(อ่านแล้ว 19628 ครั้ง)

อย่าลืมติดตามชมรายการกบนอกกะลา ตอน ยุทธการยับยั้งลูกเห็บ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 นี้ เวลา 20.30 น.
ปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งลูกเห็บ คืออะไร หน่วยงานที่น้อยคนนักที่จะรู้จัก หาคำตอบได้ในรายการกบนอกกะลา ตอน ยุทธการยับยั้งลูกเห็บ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 นี้ เวลา 20.30 น.หรือหลังรายการคืนความสุขฯ ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี,MCOT HD ช่อง 30 เคเบิลและจานดาวเทียม ช่อง 40 อย่าพลาดนะค่ะ ขอขอบคุณวิดีโอ
- 19 พ.ค. 2558
(อ่านแล้ว 20509 ครั้ง)

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และ วันเกษตรกร ปี 2558
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และ วันเกษตรกร ปี 2558
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และ วันเกษตรกร ปี 2558 วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ฤกษ์ไถหว่านระหว่างเวลา 08.19 - 08.59 น. สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ ของพิธีได้ที่ www.moac.go.th
- 11 พ.ค. 2558
(อ่านแล้ว 656 ครั้ง)


กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการโครงการเทิดพระเกียรติ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการโครงการเทิดพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" กรมพัฒนาที่ดิน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการโครงการเทิดพระเกียรติ"ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ภายใต้ชื่องาน ดินอุดม น้ำสมบูรณ์ ด้วยพระบารมี ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างวันที่ 27-29 เม.ย 2558 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
- 01 พ.ค. 2558
(อ่านแล้ว 947 ครั้ง)

อาจารย์และนักศึกษา จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี  ศึกษาดูงาน ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
อาจารย์และนักศึกษา จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ศึกษาดูงาน ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป เกี่ยวกับภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ เครื่องมือที่ใช้วัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยา การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อใช้ในการเกษตร การใ
- 23 เม.ย 2558
(อ่านแล้ว 20078 ครั้ง)

นิทรรศการในงาน
นิทรรศการในงาน "เกษตรกรร่วมใจสนองงาน เกษตรกรประชาชนปลูกไม้ผล 6 ล้านต้นในครัวเรือน"
นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมบูธจัดแสดงนิทรรศการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในงาน "กระทรวงเกษตรร่วมใจสนองงาน เกษตรกรประชาชนปลูกไม้ผล 6 ล้านต้นในครัวเรือน" ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา
- 08 เม.ย 2558
(อ่านแล้ว 20069 ครั้ง)


งาน นวัตกรรม และ เทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร 27-28 มีนาคม 2558
งาน นวัตกรรม และ เทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร 27-28 มีนาคม 2558
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธจัดแสดงนวัตกรรมทางการเกษตรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายวราวุธ ขันติยานันท์ ให้การต้อนรับ ในงาน นวัตกรรม และ เทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร ณ สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 27
- 30 มี.ค. 2558
(อ่านแล้ว 478 ครั้ง)

แถลงปรับนโยบายและแนวทางการดำเนินการฝนหลวงแก้ไขปัญหาหมอกควัน
แถลงปรับนโยบายและแนวทางการดำเนินการฝนหลวงแก้ไขปัญหาหมอกควัน
นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ จากน.ส.หนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ นอกจากนั้นยังได้นำเสนอเทคนิคปฎิบัติการทำฝนใหม่ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน โดยเรียกเทคนิค
- 23 มี.ค. 2558
(อ่านแล้ว 446 ครั้ง)

Current date 21 Jan 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557