ลงนามถวายพระพร

ข่าวประชาสัมพันธ์การงดให้ของขวัญแก่ข้าราชการในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
การงดให้ของขวัญแก่ข้าราชการในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แนวทางกาปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 21 ธ.ค. 2560
(อ่านแล้ว 522 ครั้ง)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- 21 ธ.ค. 2560
(อ่านแล้ว 668 ครั้ง)

วันที่ 1 ธ.ค. 60 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมโครงการเกษตรอาสาร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด โดยเป็นจิตอาสาในการฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 1 ธ.ค. 60 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมโครงการเกษตรอาสาร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด โดยเป็นจิตอาสาในการฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบหมายให้ นายไพจิตร เค้ากล้า เลขานุการกรม นำคณะเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วม โครงการเกษตรอาสาร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 01 ธ.ค. 2560
(อ่านแล้ว 456 ครั้ง)


ขอเชิญเที่ยวงาน
ขอเชิญเที่ยวงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ขอเชิญเที่ยวงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"พบกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และ ชมนิทรรศการต่างๆภายในงาน อีกทั้ง Photo booth ให้บริการถ่ายภาพ รอรับฟรีได้เลย วันนี้วันสุดท้าย !! จนถึงเวลา 17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- 17 พ.ย. 2560
(อ่านแล้ว 420 ครั้ง)

ขอเชิญเที่ยวงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม พรุ่งนี้พบกับโปรโมชั่นพิเศษนาทีทอง จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ก
ขอเชิญเที่ยวงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม พรุ่งนี้พบกับโปรโมชั่นพิเศษนาทีทอง จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ก
ขอเชิญเที่ยวงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม พรุ่งนี้พบกับโปรโมชั่นพิเศษนาทีทอง จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ก ราคาโหลละ 90 บาท จำนวน 300 โหลเท่านั้น!! พบกันเวลา 17.00-19.00 น. ณ เวทีกลาง ภายในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล
- 15 พ.ย. 2560
(อ่านแล้ว 305 ครั้ง)

ดาวน์โหลดไฟล์สปอตวิทยุ วันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2560 (สำหรับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ)
ดาวน์โหลดไฟล์สปอตวิทยุ วันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2560
- 03 พ.ย. 2560
(อ่านแล้ว 440 ครั้ง)

ประกาศรางวัล ภาพวาดยอดนิยม และภาพถ่ายยอดนิยม โครงการ ภาพถ่ายและภาพวาด
ประกาศรางวัล ภาพวาดยอดนิยม และภาพถ่ายยอดนิยม โครงการ ภาพถ่ายและภาพวาด "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา"
ประกาศรางวัล ภาพวาดยอดนิยม และภาพถ่ายยอดนิยม โครงการ ภาพถ่ายและภาพวาด "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา"
- 02 พ.ย. 2560
(อ่านแล้ว 705 ครั้ง)

ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์และนิทรรศการวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2560 (สำหรับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ)
ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์และนิทรรศการวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2560
- 01 พ.ย. 2560
(อ่านแล้ว 941 ครั้ง)

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็น Engagement Survey ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2560 - 4 พฤศจิกายน 2560
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็น Engagement Survey ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2560 - 4 พฤศจิกายน 2560
หากกรอกรหัสประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก แล้วระบบแจ้งว่า "ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรกรมฯ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ" กรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 620
- 25 ต.ค. 2560
(อ่านแล้ว 708 ครั้ง)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้ (โดยมี นางชุติมา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้แทน)
- 23 ต.ค. 2560
(อ่านแล้ว 370 ครั้ง)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมแสดงความยินดี พร้อมร่วมบริจาคเงินแก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กและศิริราชมูลนิธิ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ ๕๐
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมแสดงความยินดี พร้อมร่วมบริจาคเงินแก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กและศิริราชมูลนิธิ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ ๕๐
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมแสดงความยินดี พร้อมร่วมบริจาคเงินแก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กและศิริราชมูลนิธิ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ ๕๐ วันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ (โดยมี นายฐิติกร จรรยาธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลว
- 21 ต.ค. 2560
(อ่านแล้ว 292 ครั้ง)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดการจัดนิทรรศการ โครงการพระราชดำริฝนหลวง ภายใต้แนวคิด "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา"
ใบสมัครเข้าร่วมประกวดการจัดนิทรรศการ หลักเกณฑ์กติกาการเข้าร่วมประกวดการจัดนิทรรศการ
- 20 ต.ค. 2560
(อ่านแล้ว 397 ครั้ง)


ผลการประกวดภาพวาด ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป โครงการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ในหัวข้อฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา
ผลการประกวดภาพวาด ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป โครงการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ในหัวข้อฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา
รางวัลชนะเลิศ นายจักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะอาชีพค้าขาย ปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จ.เชียงใหม่ชื่อผลงาน :ฝนจากฟ้ามหาราชแนวความคิด : พระราชดำริและพระอัจฉริยภาพด้านการทำฝนหลวง เป็นโครงการที่ดีที่สุด และเก่งที่สุดโครงการหนึ่งขององค์ในหลวง รัชกาลที่ 9 จนเป็นที่ยอมรับและชื่นชมทั่วทั้งโ
- 16 ต.ค. 2560
(อ่านแล้ว 1823 ครั้ง)

ผลการประกวดภาพวาด ระดับมัธยมศึกษา โครงการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ในหัวข้อฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา
ผลการประกวดภาพวาด ระดับมัธยมศึกษา โครงการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ในหัวข้อฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา
รางวัลชนะเลิศ นางสาวจุฑามาศ รัตนะพิบูลย์กุลม. 5 โรงเรียนบ้านบึง มนูญวิทยาคารจ. ชลบุรีชื่อผลงาน : ก่อเกิดแนวความคิด : ภาพของข้าพเจ้า ต้องการสื่อถึงจุดเริ่มต้นของโครงการฝนหลวงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จไปยังภาคอีสาน แล้วพบกับสภาพปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำของประชาชนที่ทำให้ได้รับความเดือดร้อน จึงทรงคิ
- 16 ต.ค. 2560
(อ่านแล้ว 2122 ครั้ง)

ผลการประกวดภาพวาด ระดับประถมศึกษา โครงการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ในหัวข้อฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา
ผลการประกวดภาพวาด ระดับประถมศึกษา โครงการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ในหัวข้อฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา
รางวัลขนะเลิศ ด.ญ.พิศุทธิกานต์ ทองศรีสุขป. 3 สถาบัน Kaset Art Studio จ.สุราษฎร์ธานีชื่อผลงาน : ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเราแนวความคิด : ฝนหลวงของในหลวง ช่วยบรรเทาความแห้งแล้ง ช่วยให้ประชาชนมีน้ำกิน น้ำใช้ และใช้ในการเกษตร ทำป่าไม้มีความชุ่มชื้น มีความอุดมสมบูรณ์ ป่าไม้งอกงาม เป็นแหล่งต้นน้ำและแหล่งอาห
- 16 ต.ค. 2560
(อ่านแล้ว 1156 ครั้ง)

ผลการประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่ายภาพวาด ในหัวข้อ ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา
ผลการประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่ายภาพวาด ในหัวข้อ ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา
รางวัลชนะเลิศนายสุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์ชื่อผลงาน : ฝนเทียมในเขื่อนของพ่อสถานที่ : เขื่อนภูมิพล จังหวัดตากแนวความคิด : โครงการฝนหลวงจากน้ำพระทัยของพ่อหลวงไทย ทำให้พสกนิกรชาวไทยมีน้ำกิน มีน้ำใช้ ตลอดปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1นายธรรมรัตน์ สวัสดิชัยชื่อผลงาน : เพิ่มปริมาณน้ำ ผืนดินชุ่มชื่นด้วยพระบารมี
- 16 ต.ค. 2560
(อ่านแล้ว 526 ครั้ง)

วันที่ 26 ก.ย. 2560  นายมารุต ราชมณี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 26 ก.ย. 2560 นายมารุต ราชมณี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 26 ก.ย. 2560 เวลา 10:00 น. นายมารุต ราชมณี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้
- 26 ก.ย. 2560
(อ่านแล้ว 514 ครั้ง)
Current date 22 Aug 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

ipv6 ready
นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557