ลงนามถวายพระพร

ข่าวผู้บริหาร


วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ ศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ
- 13 มิ.ย 2562
(อ่านแล้ว 33 ครั้ง)

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน สร้างรู้ สื่อสาร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ฤดูฝน ปี พ.ศ. 2562 โดยมี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เข้าร่วมรายงานแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีด้วย ณ ห้องมัฆว
- 12 มิ.ย 2562
(อ่านแล้ว 34 ครั้ง)

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
- 03 มิ.ย 2562
(อ่านแล้ว 89 ครั้ง)

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 410 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็
- 03 มิ.ย 2562
(อ่านแล้ว 34 ครั้ง)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
- 27 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 106 ครั้ง)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลท้องถิ่นห่างไกลและกันดาร เนื่องในโอก
- 24 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 72 ครั้ง)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง
องคมนตรี สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำเนินงานโครงการปลูกป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาและพระราชินี หวังผล 799,910 ต้น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่
- 23 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 87 ครั้ง)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี
เกษตรฯ บูรณาการร่วม 24 หน่วยงาน ปลูกป่า 799,910 ต้น สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานร่วมบูรณาการ 24 หน่วยงาน จัดทำโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างค
- 17 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 95 ครั้ง)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนามถวายพระพรให้มีพระพลานามัยแข็งแรงและหายจา
- 16 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 69 ครั้ง)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 86 ปี ณ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร.
- 08 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 109 ครั้ง)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
- 07 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 108 ครั้ง)

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายไพจิตร เค้ากล้า เลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายไพจิตร เค้ากล้า เลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายไพจิตร เค้ากล้า เลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ พยุหยาตราทางสถลมารค เนื่องในพระราชพิธี
- 07 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 80 ครั้ง)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณถนนราชดำเนินนอก
- 07 พ.ค. 2562
(อ่านแล้ว 69 ครั้ง)

องคมนตรี สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
องคมนตรี สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
องคมนตรี สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการฝนหลวงของพื้นที่ภาคกลา
- 30 เม.ย 2562
(อ่านแล้ว 107 ครั้ง)

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำโดย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำโดย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำโดย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำและขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีไทย ณ กรมฝนหลวงและการบิน
- 22 เม.ย 2562
(อ่านแล้ว 173 ครั้ง)

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ และผู้บริหาร ร่วมพิธี “รดน้ำและขอพร” ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ และผู้บริหาร ร่วมพิธี “รดน้ำและขอพร” ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ และผู้บริหาร ร่วมพิธี รดน้ำและขอพร ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อความเป
- 11 เม.ย 2562
(อ่านแล้ว 158 ครั้ง)

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฎิบัติการ
วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฎิบัติการ
วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฎิบัติการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนกับมูลนิธิขาเทียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ ครบรอบ 2
- 10 เม.ย 2562
(อ่านแล้ว 88 ครั้ง)

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายไพจิตร เค้ากล้า เลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 27 ปี
วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายไพจิตร เค้ากล้า เลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 27 ปี
วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายไพจิตร เค้ากล้า เลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 27 ปี และร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาดไทย และมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- 04 เม.ย 2562
(อ่านแล้ว 133 ครั้ง)

วันที่ 2 เมษายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การจัดการและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
วันที่ 2 เมษายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การจัดการและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
วันที่ 2 เมษายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การจัดการและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขึ้นบินปฏิบัติการช่วยคลี่คลายสถานการณ์
- 03 เม.ย 2562
(อ่านแล้ว 110 ครั้ง)

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวัฒนธรรมองค์กร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวัฒนธรรมองค์กร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวัฒนธรรมองค์กร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ต
- 02 เม.ย 2562
(อ่านแล้ว 114 ครั้ง)
Current date 18 Jun 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557