ลงนามถวายพระพร

ข่าวผู้บริหาร


วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำโดย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำโดย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำโดย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำและขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีไทย ณ กรมฝนหลวงและการบิน
- 22 เม.ย 2562
(อ่านแล้ว 38 ครั้ง)

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ และผู้บริหาร ร่วมพิธี “รดน้ำและขอพร” ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ และผู้บริหาร ร่วมพิธี “รดน้ำและขอพร” ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ และผู้บริหาร ร่วมพิธี รดน้ำและขอพร ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อความเป
- 11 เม.ย 2562
(อ่านแล้ว 82 ครั้ง)

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฎิบัติการ
วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฎิบัติการ
วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฎิบัติการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนกับมูลนิธิขาเทียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ ครบรอบ 2
- 10 เม.ย 2562
(อ่านแล้ว 37 ครั้ง)

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายไพจิตร เค้ากล้า เลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 27 ปี
วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายไพจิตร เค้ากล้า เลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 27 ปี
วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายไพจิตร เค้ากล้า เลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 27 ปี และร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาดไทย และมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- 04 เม.ย 2562
(อ่านแล้ว 66 ครั้ง)

วันที่ 2 เมษายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การจัดการและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
วันที่ 2 เมษายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การจัดการและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
วันที่ 2 เมษายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การจัดการและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขึ้นบินปฏิบัติการช่วยคลี่คลายสถานการณ์
- 03 เม.ย 2562
(อ่านแล้ว 50 ครั้ง)

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวัฒนธรรมองค์กร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวัฒนธรรมองค์กร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวัฒนธรรมองค์กร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ต
- 02 เม.ย 2562
(อ่านแล้ว 57 ครั้ง)

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีรับปีกฝนหลวงพิเศษ พระราชทาน ประจำปี 2562
วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีรับปีกฝนหลวงพิเศษ พระราชทาน ประจำปี 2562
วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีรับปีกฝนหลวงพิเศษ พระราชทาน ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หรือผู้สนับสนุนจากหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือการดำเนินงานภารกิจฝนหลวง โดยจะได้รับการพิจารณาจากค
- 02 เม.ย 2562
(อ่านแล้ว 63 ครั้ง)

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพิธีทำบุญ
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพิธีทำบุญ
วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพิธีทำบุญ เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 127 ปี โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรว
- 01 เม.ย 2562
(อ่านแล้ว 54 ครั้ง)

"ฝนหลวง" พาผู้ฟังวิทยุ สวท. FM 92.50 ตะลุยปฏิบัติการฝนหลวง ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง
"ฝนหลวง" พาผู้ฟังวิทยุ สวท. FM 92.50 ตะลุยปฏิบัติการฝนหลวง ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จ.นครสวรรค์ วันที่ 30 มีนาคม 2662 เวลา 13.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ให้การต้อนรับคณะผู้ฟังจากการรายการ รู้ทันสารพันภัย ทางสถานีวิทยุกร
- 01 เม.ย 2562
(อ่านแล้ว 42 ครั้ง)

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนายอนุชิต สุขนรินทร์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่พบเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดบุรีรัมย์ รับฟังปัญหาและความต้องการน้ำ
วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนายอนุชิต สุขนรินทร์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่พบเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดบุรีรัมย์ รับฟังปัญหาและความต้องการน้ำ
วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนายอนุชิต สุขนรินทร์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่พบเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดบุรีรัมย์ รับฟังปัญหาและความต้องการน้ำ เพื่อหาแนวทางแก้ไขสำหรับการปลูกอ้อยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
- 29 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 50 ครั้ง)

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่40
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่40
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่40 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ณ สำนักงานเศรษกิจการเกษตร กรุงเทพมหานค
- 27 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 45 ครั้ง)

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ นายฐิติเทพ บุญรัตนพันธ์ นายอำเภอท่าใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ นายฐิติเทพ บุญรัตนพันธ์ นายอำเภอท่าใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ นายฐิติเทพ บุญรัตนพันธ์ นายอำเภอท่าใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากพื้นที่รันเวย์มีลักษ
- 20 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 85 ครั้ง)

เมื่อวันที่16 มีนาคม 2562 นายสุรีสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมตรวจราชการกับนายกรัฐมนตรีและคณะ ที่จังหวัดเชียงราย ในการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
เมื่อวันที่16 มีนาคม 2562 นายสุรีสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมตรวจราชการกับนายกรัฐมนตรีและคณะ ที่จังหวัดเชียงราย ในการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
เมื่อวันที่16 มีนาคม 2562 นายสุรีสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมตรวจราชการกับนายกรัฐมนตรีและคณะ ที่จังหวัดเชียงราย ในการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย การด
- 18 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 61 ครั้ง)

วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ
วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ "ศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบปีที่ 13 ณ กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร
วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ "ศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบปีที่ 13 ณ กรมการข้าว
- 16 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 70 ครั้ง)

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ลงพื้นที่พบปะ นายสำราญ บุญวัฒนา อาสาสมัครฝนหลวงอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมลงพื้นที่ติดตามการร้องขอรับบริการฝนหลวงของเกษตรกร
วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ลงพื้นที่พบปะ นายสำราญ บุญวัฒนา อาสาสมัครฝนหลวงอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมลงพื้นที่ติดตามการร้องขอรับบริการฝนหลวงของเกษตรกร
วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ลงพื้นที่พบปะ นายสำราญ บุญวัฒนา อาสาสมัครฝนหลวงอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมลงพื้นที่ติดตามการร้องขอรับบริการฝนหลวงของเกษตรกร บริเวณตำบลป่าซ
- 16 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 59 ครั้ง)

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) คร
- 15 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 67 ครั้ง)

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลให้แก่มูลนิธิวชิรพยาบาล
วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลให้แก่มูลนิธิวชิรพยาบาล
วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลให้แก่มูลนิธิวชิรพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 67 ปี ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศน์ กรุงเทพฯ
- 12 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 86 ครั้ง)

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนกับมูลนิธิไชยยงค์ ชูชาติ
วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนกับมูลนิธิไชยยงค์ ชูชาติ
วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนกับมูลนิธิไชยยงค์ ชูชาติ เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครบรอบ 44 ปี ณ สำนักงานการป
- 06 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 95 ครั้ง)

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับมอบหมายเป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับมอบหมายเป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับมอบหมายเป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสั
- 05 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 95 ครั้ง)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มแล้ว!! เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มแล้ว!! เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มแล้ว!! เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ​​กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562 อย่างเป็นทางการ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้แนวคิด FONLUANG LETS GO for Goal แสดงศักยภาพความพร้อมด้านการปฏิ
- 01 มี.ค. 2562
(อ่านแล้ว 223 ครั้ง)
Current date 22 Apr 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557