ลงนามถวายพระพร

ข่าวผู้บริหาร


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร English for Official Communication
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร English for Official Communication
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร English for Official Communication เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดจัดขึ้นระหว่างวันที่
- 18 ก.พ. 2562
(อ่านแล้ว 32 ครั้ง)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการอาสาสมัครภาคสนับสนุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการอาสาสมัครภาคสนับสนุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการอาสาสมัครภาคสนับสนุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้ร่วมรับการอบรมในโครงการจำนวน 63 คน ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภ
- 14 ก.พ. 2562
(อ่านแล้ว 51 ครั้ง)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายสรุสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีฯ เข้ารับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” จากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายสรุสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีฯ เข้ารับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” จากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายสรุสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีฯ เข้ารับมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ จากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา นายกองใหญ่ กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ณ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพมหานคร โดยเครื่องหมาย รักษาดินแดนย
- 11 ก.พ. 2562
(อ่านแล้ว 37 ครั้ง)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.15 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.15 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.15 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 03 ก.พ. 2562
(อ่านแล้ว 103 ครั้ง)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.45 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.45 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.45 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเ
- 02 ก.พ. 2562
(อ่านแล้ว 72 ครั้ง)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ พ
- 29 ม.ค. 2562
(อ่านแล้ว 108 ครั้ง)

วันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 08.45 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดทำ AFTER ACTION REVIEW ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการฝนหลวง
วันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 08.45 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดทำ AFTER ACTION REVIEW ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการฝนหลวง
วันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 08.45 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดทำ AFTER ACTION REVIEW ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของกรมฯ ได้ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติการฝนหลวง ความแตกต่างของสถานการณ์ ปัญหาและอุป
- 28 ม.ค. 2562
(อ่านแล้ว 85 ครั้ง)

ฝนหลวงฯ ครบรอบ 6 ปี มุ่งมั่นสานต่องานศาสตร์พระราชา ปฏิบัติการฝนหลวงและพัฒนางานวิจัย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนให้มีสุขอย่างยั่งยืน
ฝนหลวงฯ ครบรอบ 6 ปี มุ่งมั่นสานต่องานศาสตร์พระราชา ปฏิบัติการฝนหลวงและพัฒนางานวิจัย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนให้มีสุขอย่างยั่งยืน
ฝนหลวงฯ ครบรอบ 6 ปี มุ่งมั่นสานต่องานศาสตร์พระราชา ปฏิบัติการฝนหลวงและพัฒนางานวิจัย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนให้มีสุขอย่างยั่งยืน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 6 แห่งการได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรม พร้อมก้าวสู่ปีที่ 7 ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง โด
- 26 ม.ค. 2562
(อ่านแล้ว 60 ครั้ง)


ฝนหลวงฯ จัดงานวันเด็ก 2562 ยิ่งใหญ่ แสดงบินหมู่เครื่องบินฝนหลวง กิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย พร้อมมอบรางวัลพิเศษขึ้นเครื่องบินฝนหลวง
ฝนหลวงฯ จัดงานวันเด็ก 2562 ยิ่งใหญ่ แสดงบินหมู่เครื่องบินฝนหลวง กิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย พร้อมมอบรางวัลพิเศษขึ้นเครื่องบินฝนหลวง
ฝนหลวงฯ จัดงานวันเด็ก 2562 ยิ่งใหญ่ แสดงบินหมู่เครื่องบินฝนหลวง กิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย พร้อมมอบรางวัลพิเศษขึ้นเครื่องบินฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ยิ่งใหญ่ มีการแสดงบินหมู่ของเครื่องบิน-เฮลิคอปเตอร์ของฝนหลวง เครื่องบิน F-16 การแสดงร่มบิ
- 14 ม.ค. 2562
(อ่านแล้ว 129 ครั้ง)


วันที่ 7 มกราคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบหมายให้ นายวีระพล สุดชาฎา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ เข้าร่วมคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 7 มกราคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบหมายให้ นายวีระพล สุดชาฎา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ เข้าร่วมคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 7 มกราคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบหมายให้ นายวีระพล สุดชาฎา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ เข้าร่วมคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และร่วมพิธีส่งมอบอาหารสัตว์พระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ จ.นครศรีธรรมราช ณ ที่
- 08 ม.ค. 2562
(อ่านแล้ว 109 ครั้ง)

ฝนหลวงเดินหน้า จัดประชุมปรับปรุงทบทวนมาตรฐานการบินปฏิบัติการ  วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปรับปรุงทบทวนมาตรฐานการบินปฏิบัติการฝนหลวง
ฝนหลวงเดินหน้า จัดประชุมปรับปรุงทบทวนมาตรฐานการบินปฏิบัติการ วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปรับปรุงทบทวนมาตรฐานการบินปฏิบัติการฝนหลวง
ฝนหลวงเดินหน้า จัดประชุมปรับปรุงทบทวนมาตรฐานการบินปฏิบัติการ วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปรับปรุงทบทวนมาตรฐานการบินปฏิบัติการฝนหลวง พร้อมด้วย นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝน
- 07 ม.ค. 2562
(อ่านแล้ว 70 ครั้ง)

วันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ฝนหลวง The One" รุ่นที่ 6
วันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ฝนหลวง The One" รุ่นที่ 6 เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมฝนหลวงฯ ให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เข้าใจบทบาทของตนเอง และตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยมี ผ
- 07 ม.ค. 2562
(อ่านแล้ว 83 ครั้ง)

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ต่อจากนั้น คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท
- 03 ม.ค. 2562
(อ่านแล้ว 91 ครั้ง)

วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 2
- 02 ม.ค. 2562
(อ่านแล้ว 94 ครั้ง)

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก” และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อนโยบายของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเกี่ยวกับความจำเป็นในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก” และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อนโยบายของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเกี่ยวกับความจำเป็นในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อนโยบายของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเกี่ยวกับความจำเป็นในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ค
- 20 ธ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 118 ครั้ง)


วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “ฅน รัก คลอง “... ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “ฅน รัก คลอง “... ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ฅน รัก คลอง ... ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลจัดขึ้น เพื่อบำเพ็ญสาธ
- 15 ธ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 123 ครั้ง)

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนฉุกเฉินจากสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในสนามบินและโครงการปรับปรุงทบทวนมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนฉุกเฉินจากสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในสนามบินและโครงการปรับปรุงทบทวนมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนฉุกเฉินจากสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในสนามบินและโครงการปรับปรุงทบทวนมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมบุคลากรให้พร้อมต่อการรับสถานการ
- 14 ธ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 79 ครั้ง)
Current date 24 Feb 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557