ลงนามถวายพระพร

ข่าวผู้บริหาร


วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “ฅน รัก คลอง “... ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “ฅน รัก คลอง “... ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ฅน รัก คลอง ... ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลจัดขึ้น เพื่อบำเพ็ญสาธ
- 15 ธ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 0 ครั้ง)

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนฉุกเฉินจากสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในสนามบินและโครงการปรับปรุงทบทวนมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนฉุกเฉินจากสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในสนามบินและโครงการปรับปรุงทบทวนมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนฉุกเฉินจากสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในสนามบินและโครงการปรับปรุงทบทวนมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมบุคลากรให้พร้อมต่อการรับสถานการ
- 14 ธ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 13 ครั้ง)

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง” ภาคตะวันออก
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง” ภาคตะวันออก
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออก จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออกให
- 14 ธ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 5 ครั้ง)

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 08.09 น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำโดยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เนื่องในวันสายรุ้ง ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 08.09 น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำโดยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เนื่องในวันสายรุ้ง ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 08.09 น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำโดยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เนื่องในวันสายรุ้ง ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึง หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล ปรมาจาร
- 12 ธ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 47 ครั้ง)

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 16.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมกับคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามเสด็จพระราชดำเนิน ร่วมขบวนปั่นจักรยาน “ไบค์ อุ่นไอรัก”
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 16.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมกับคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามเสด็จพระราชดำเนิน ร่วมขบวนปั่นจักรยาน “ไบค์ อุ่นไอรัก”
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 16.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมกับคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามเสด็จพระราชดำเนิน ร่วมขบวนปั่นจักรยาน ไบค์ อุ่นไอรัก จากพระลานพระราชวังดุสิตไปยังสวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร โดย
- 10 ธ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 27 ครั้ง)

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีฯ ด้านบริหาร เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2561 International Anti – Corupption Day 2018
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีฯ ด้านบริหาร เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2561 International Anti – Corupption Day 2018
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีฯ ด้านบริหาร เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2561 International Anti Corupption Day 2018 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ อิมแพ็ค
- 07 ธ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 22 ครั้ง)

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 13.40 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีฯ ด้านปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2561 World Soil Day 2018
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 13.40 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีฯ ด้านปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2561 World Soil Day 2018
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 13.40 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีฯ ด้านปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2561 World Soil Day 2018 โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระ
- 06 ธ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 38 ครั้ง)

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร
- 06 ธ.ค. 2561
(อ่านแล้ว 25 ครั้ง)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลบำรุงรักษาระบบ AVIONIC ของเครื่อง Bell 407 GXP & Caravan EX ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การบิน กองบริหารการบินเกษตร
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลบำรุงรักษาระบบ AVIONIC ของเครื่อง Bell 407 GXP & Caravan EX ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การบิน กองบริหารการบินเกษตร
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลบำรุงรักษาระบบ AVIONIC ของเครื่อง Bell 407 GXP Caravan EX ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การบิน กองบริหารการบินเกษตร ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 49 คน ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.
- 30 พ.ย. 2561
(อ่านแล้ว 42 ครั้ง)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฎิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฎิบัติการฝนหลวง ภาคเหนือ จัดโดยศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ โดยมีผู้ร่วมรับการอบรมในโครงการจำนวน 100 คน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฎิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฎิบัติการฝนหลวง ภาคเหนือ จัดโดยศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ โดยมีผู้ร่วมรับการอบรมในโครงการจำนวน 100 คน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฎิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จัดโดยศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมในโครงการจำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิก
- 28 พ.ย. 2561
(อ่านแล้ว 45 ครั้ง)


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฎิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฎิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฎิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฎิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฎิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฎิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้ร่วมรับการอบรมในโครงการจำนวน 100 คน
- 27 พ.ย. 2561
(อ่านแล้ว 26 ครั้ง)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2561
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2561
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2561 โดยมี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ พลับพลาพิธี หน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุง
- 25 พ.ย. 2561
(อ่านแล้ว 42 ครั้ง)


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี 2561
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี 2561
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังห
- 19 พ.ย. 2561
(อ่านแล้ว 82 ครั้ง)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี 2561
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี 2561
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และประชาชนทั่วไปร่วมบุญด้วยเป็นจำนวนมาก ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิ
- 18 พ.ย. 2561
(อ่านแล้ว 65 ครั้ง)


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้ม
- 14 พ.ย. 2561
(อ่านแล้ว 123 ครั้ง)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครฝนหลวง เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครฝนหลวง เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครฝนหลวง เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
- 14 พ.ย. 2561
(อ่านแล้ว 56 ครั้ง)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ฝนหลวงในต่างแดน”
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ฝนหลวงในต่างแดน”
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ฝนหลวงในต่างแดน พร้อมมอบรางวัลให้กับอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่น ประจำปี 2561 และรางวัลการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ฝนหลวง ศาสตร์พระราชา เนื่องในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปร
- 12 พ.ย. 2561
(อ่านแล้ว 107 ครั้ง)
Current date 15 Dec 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

ipv6 ready
นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557