ลงนามถวายพระพร
สนามบินฝนหลวง

จำนวน 2 แห่งได้แก่

1. สนามบินจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

2. สนามบินคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
    Current date 28 Jul 2560 Number of visitors is - The webpage impressions - times, กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

    สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557