ลงนามถวายพระพร
ข้อมูลการบริการ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

 

1) ผู้ขอรับบริการสามารถขอรับบริการฝนหลวงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีบุคคลแอบอ้างเรียกร้องค่าใช้จ่าย โปรดติดต่อกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 02-940-5960 ต่อ 604

2) ผู้ขอรับบริการกรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริง หากพบว่าข้อมูลเป็นเท็จจะถือว่าเป็นโมฆะ

3) ผู้ขอรับบริการสามารถขอรับบริการฝนหลวงได้หลายพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามควรระบุพื้นที่ที่มีความเดือนร้อนมากที่สุดเป็นอันดับแรก เพราะอาจมีผู้ขอรับบริการจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ

4) ผู้ขอรับบริการโปรดขอรับบริการฝนหลวงในจังหวัดที่มีเขตการรับผิดชอบเดียวกัน เพื่อความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีการแบ่งเขตพื้นที่ในการรับผิดชอบ ดังนี้

- ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคภาคเหนือ : กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

- ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคภาคกลาง : กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

- ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

- ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคภาคตะวันออก : จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

- ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคภาคใต้ : กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง เพชรบุรี ภูเก็ต ยะลา ระนอง ราชบุรี สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี

5) กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีข้อตกลงการให้บริการ และขั้นตอนการขอรับบริการฝนหลวง ดังนี้

 
 

 

     Current date 28 Jul 2560 Number of visitors is - The webpage impressions - times, กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

    สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557