ลงนามถวายพระพร

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน

24 กุมภาพันธ์ 2562 - 04:37 น.
ดูทั้งหมด
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2561
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2561
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2561
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2561
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
จังหวัดปฏิบัติการวิจัยประเมินพื้นที่ฯ
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดตาก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดแพร่
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดตาคลี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดหัวหิน
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดชุมพร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดหาดใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดกระบี่
จังหวัดJordan
จังหวัดศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
จังหวัดหน่วยปฏิบัติการวิจัยสารฝนหลวงทางเลือก
จังหวัดหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพอากาศใต้ฐานเมฆฯCurrent date 24 Feb 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557