ลงนามถวายพระพร

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน

22 เมษายน 2562 - 23:41 น.
ดูทั้งหมด
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 22 เมษายน 2562
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 21 เมษายน 2562
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 20 เมษายน 2562
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 19 เมษายน 2562
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 18 เมษายน 2562
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 17 เมษายน 2562
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 16 เมษายน 2562
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 15 เมษายน 2562
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 14 เมษายน 2562
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 13 เมษายน 2562
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 12 เมษายน 2562
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 11 เมษายน 2562
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 10 เมษายน 2562
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2562
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 8 เมษายน 2562
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 7 เมษายน 2562
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 6 เมษายน 2562
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 5 เมษายน 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2562
จังหวัดปฏิบัติการวิจัยประเมินพื้นที่ฯ
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดตาก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดแพร่
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดตาคลี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดหัวหิน
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดชุมพร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดหาดใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดกระบี่
จังหวัดJordan
จังหวัดศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
จังหวัดหน่วยปฏิบัติการวิจัยสารฝนหลวงทางเลือก
จังหวัดหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพอากาศใต้ฐานเมฆฯCurrent date 22 Apr 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557