ลงนามถวายพระพร

การปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน

21 มกราคม 2561 - 11:48 น.
ดูทั้งหมด
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2560
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดตาก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดแพร่
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดตาคลี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดหัวหิน
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดชุมพร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดหาดใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดกระบี่
จังหวัดJordan
จังหวัดศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
จังหวัดหน่วยปฏิบัติการวิจัยสารฝนหลวงทางเลือก
จังหวัดหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพอากาศใต้ฐานเมฆฯCurrent date 21 Jan 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557