ลงนามถวายพระพร

ติดตามการขอรับบริการฝนหลวง

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนที่ท่านระบุไว้ในฟอร์มขอรับบริการฝนหลวง

ขอรับบริการฝนหลวงออนไลน์

 

แบบฟอร์มขอรับบริการฝนหลวง
คู่มือการใช้งาน แบบฟอร์มขอรับบริการฝนหลวง
 กำลังออนไลน์ 1 คน

© สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ. 2557
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-940-5960-3 โทรสาร 02-561-3028