ลงนามถวายพระพร


Un title page

ระบบการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกกองทุนสวัสดิการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร


กรุณาป้อนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
Username :
Password :

วิธีการใช้งาน
1. ระบบเปิดให้คัดเลือกผู้แทนสมาชิก ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
2. เข้าสู่ระบบโดย
2.1 ป้อนรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลักลงในช่อง Username
2.2 ป้อนวันเดือนปีเกิด 8 หลักลงในช่อง Password เช่น 09062512 คือวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2512
3. หากเข้าสู่ระบบแล้ว ต้องเลือกบุคลากรให้ครบ 7 คน ประกอบด้วย
3.1 กลุ่มตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ให้เลือกได้เพียง 2 รายเท่านั้น
3.2. กลุ่มตำแหน่งนักบิน ให้เลือกได้เพียง 1 รายเท่านั้น
3.3. กลุ่มตำแหน่งช่างเครื่องบิน ให้เลือกได้เพียง 1 รายเท่านั้น
3.4. กลุ่มตำแหน่งสื่อสาร ให้เลือกได้เพียง 1 รายเท่านั้น
3.5. กลุ่มตำแหน่งทั่วไป ให้เลือกได้เพียง 2 รายเท่านั้น
4. เมื่อเลือกบุคลากรครบแล้วให้กดปุ่มยืนยัน เป็นอันเสร็จสิ้นระบบการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก หากเลือกบุคลากรไม่ครบจะมีข้อความแจ้งเตือนให้เลือกบุคลากรให้ครบถ้วน
5. หากกดปุ่มยืนยันการเลือกบุคลากรแล้ว จะไม่สามารถกลับมาเลือกบุคลากรได้อีก
6. หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง โทร 0-2109-5100 ต่อ 620

พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

Current date 23 Mar 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557