ลงนามถวายพระพร


Un title page

ระบบการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกกองทุนสวัสดิการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร


ระบบปิดให้บริการแล้ว

วิธีการใช้งาน
1. ระบบเปิดให้คัดเลือกผู้แทนสมาชิก ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
2. เข้าสู่ระบบโดย
2.1 ป้อนรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลักลงในช่อง Username
2.2 ป้อนวันเดือนปีเกิด 8 หลักลงในช่อง Password เช่น 09062512 คือวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2512
3. ให้เลือกผู้แทนสมาชิกได้เพียง 1 รายเท่านั้น และกดปุ่มยืนยัน เป็นอันเสร็จสิ้นระบบการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก
4. หากกดปุ่มยืนยันการเลือกบุคลากรแล้ว จะไม่สามารถกลับมาเลือกบุคลากรได้อีก
5. หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง โทร 0-2109-5100 ต่อ 620

พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

Current date 25 Aug 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557