ลงนามถวายพระพร


 Un title page

โครงการประกวดเมล็ดพันธุ์ดี วัฒนธรรมฝนหลวง ปี 2


****** ปิดระบบ ******

วิธีการใช้งาน
1. ระบบเปิดทำการโหวต ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 18 มกราคม 2562
2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงคะแนน ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
3. เข้าสู่ระบบโดย
3.1 กรอกรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลักลงในช่องชื่อผู้ใช้งาน
3.2 กรอกวันเดือนปีเกิด 8 หลักลงในช่องรหัสผ่าน เช่น 09062512 คือวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2512
4. ทำการลงคะแนน โดย 1 สิทธิ์ สามารถโหวตให้คะแนนผู้มีคุณสมบัติ ได้ 1 คน
5. กดปุ่มยืนยันเป็นอันเสร็จสิ้นการลงคะแนน และจะไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนภายหลังได้
6. หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง โทร 02-109-5100 ต่อ 620

พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

Current date 25 Jun 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557